« Psal 110:3 Księga Psalmów 110:4 Psal 110:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(109:5) Przysiągł jest Gospodzin a nie będzie sie kajać: ❬Ty❭ jeś pop na wieki podług zakona Melchisedech.
2.PS.PUŁAWSKI(109:5) Przysiągł jest Gospodzin a nie będzie sie kajać: Ty jeś pop na wieki podług zakona Melchisedech.
3.WUJEK.1923Przysiągł Pan, a nie będzie mu żal: Ty jesteś kapłanem na wieki, według porządku Melchisedechowego.
4.GDAŃSKA.1881Przysiągł Pan, a nie będzie tego żałował, mówiąc: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchisedechowego.
5.GDAŃSKA.2017PAN przysiągł i nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.
6.PS.BYCZ.1854Przysiągł Pan, i-tego-nie pożałuje: Tyś Kapłanem, na-wieki, na sposób Malchi-tsedeka (Króla-sprawiedliwości).
7.GÖTZE.1937Pan przysiągł i nie pożałuje: "Tyś jest kapłanem na wieki według wzoru Melchisedeka!"
8.CYLKOWZaprzysiągł Bóg i nie żałuje, tyś władca na wieki; na słowo Moje, tyś król prawowity.
9.KRUSZYŃSKIPoprzysiągł Pan i nie będzie tego żałował: "Tyś kapłanem na wieki według obrządku Melchizedecha".
10.ASZKENAZY Poprzysiągł Jehowa i żałować nie będzie: "Tyś jest kapłanem na wieczność nad Mem powiedzeniem, królu Mój sprawiedliwości!"
11.SZERUDAPrzysiągł Pan i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki według wzoru Melchisedeka.
12.TYSIĄCL.WYD1(109:4) Pan przysiągł i żal Mu nie będzie: «Tyś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka».
13.TYSIĄCL.WYD5Pan przysiągł i nie pożałuje: Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
14.BRYTYJKAPrzysiągł Pan i nie pożałuje:Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka.
15.POZNAŃSKAJahwe przysięgał i nie będzie żałował: Tyś na wieki kapłanem na podobieństwo Melchizedeka.
16.WARSZ.PRASKAPan złożył przysięgę i nie cofnie jej nigdy, że jesteś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY zaprzysiągł i nie żałuje, ty jesteś arcykapłanem na wieki według porządku Melchicedeka.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN przysiągł i nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.
19.TOR.PRZ.Jhwh przysiągł i nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.