« Psal 113:4 Księga Psalmów 113:5 Psal 113:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(112:5a) Kto jako Gospodzin Bog nasz, jen na wysokości przebywa
2.PS.PUŁAWSKI(112:5a) Kto jako Gospodzin Bog nasz, jen na wysokości przebywa
3.WUJEK.1923Któż jako Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokości?
4.GDAŃSKA.1881Któż taki, jako Pan Bóg nasz, który mieszka na wysokości?
5.GDAŃSKA.2017Któż jak PAN, nasz Bóg, który mieszka na wysokości;
6.PS.BYCZ.1854Któż rówien-Panu, Bogu-naszemu, którego wysokości, dla-zamieszkania?
7.GÖTZE.1937Któż jest jak Pan, Bóg nasz, który tronuje na wysokości?
8.CYLKOWKtóż jak Bóg, Pan nasz - zasiadający wysoko,
9.KRUSZYŃSKIKtóż jako Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokości?
10.ASZKENAZY Któż jest jako Jehowa, nasz Bóg, który wzbija się zasiadając wysoko,
11.SZERUDAKtóż jest jak Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokościach?
12.TYSIĄCL.WYD1(112:5) Któż jak Pan, nasz Bóg, co w górze ma siedzibę,
13.TYSIĄCL.WYD5Któż jest jak nasz Pan Bóg, co siedzibę ma w górze,
14.BRYTYJKAKtóż jest jak Pan, Bóg nasz, Który mieszka na wysokościach
15.POZNAŃSKAKtóż jest jak Jahwe, Bóg nasz, którego tron jest wysoko?
16.WARSZ.PRASKAI któż jest równy Panu i Bogu naszemu, którego tron jest wysoko,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Któż jak WIEKUISTY, nasz Bóg, co zasiada wysoko
18.EIB.BIBLIA.2016.LITKtóż jest jak PAN, nasz Bóg, Który zasiada wysoko
19.TOR.PRZ.Któż jest jak Jhwh, nasz Bóg, który uczynił wysoko swoje mieszkanie;