« Psal 119:22 Księga Psalmów 119:23 Psal 119:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:23) Bo siedzieli są książęta a przeciwu mnie mołwili, ale sługa twoj snażył sie w prawotach twojich.
2.PS.PUŁAWSKI(118:23) Bo siedzieli książęta i przeciwo mnie mołwili są, ale sługa twoj snażył sie w prawotach twoich.
3.WUJEK.1923Bo i książęta siadały i przeciwko mnie mówiły: ale sługa twój ćwiczył się w sprawiedliwościach twoich.
4.GDAŃSKA.1881I książęta zasiadają, a mówią przeciwko mnie; wszakże sługa twój rozmyśla w ustawach twoich.
5.GDAŃSKA.2017Władcy też zasiadają i mówią przeciwko mnie, lecz twój sługa rozmyśla o twoich prawach.
6.PS.BYCZ.1854Chociaż zasiadają książęta, i, na-mnie, zmawiają-się; jednak, sługa-Twój, rozmyśla, w-ustawach-Twoich.
7.GÖTZE.1937Chociaż książęta siedzą, zmawiając się przeciwko mnie: sługa Twój rozmyśla nad ustawami Twemi.
8.CYLKOWNawet gdy zasiadają książęta i zmawiają się na mnie, sługa Twój rozmyśla o ustawach Twoich.
9.KRUSZYŃSKIKsiążęta również siadywali, mówili przeciwko mnie, a sługa Twój rozmyślał postanowienia Twoje.
10.ASZKENAZY Toż książęta zasiedli, wmawiają we mnie, - sługa Twój nad Twymi rozmyśla prawami.
11.SZERUDAChociaż książęta zasiadają i zmawiają się przeciwko mnie, jednak sługa Twój rozmyśla o przykazaniach Twoich.
12.TYSIĄCL.WYD1(118:23) Choć możni siedzą i przeciw mnie mówią, Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach.
13.TYSIĄCL.WYD5Choć możni zasiadają, by zmawiać się przeciw mnie, Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach.
14.BRYTYJKAChoć książęta zasiadają społem i zmawiają się przeciwko mnie, Jednak sługa twój rozmyśla o ustawach twoich.
15.POZNAŃSKAChoć zebrani książęta przeciwko mnie się zmawiają, sługa Twój rozważa Twoje przykazania.
16.WARSZ.PRASKAchoćby nastawali na mnie książęta, sługa Twój będzie szukał Twego prawa.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nawet gdy zasiadają książęta oraz się na mnie zmawiają, Twój sługa rozmyśla o Twych ustawach.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITKsiążęta zasiadają i spiskują przeciwko mnie, Lecz Twój sługa rozważa Twe ustawy.
19.TOR.PRZ.Nawet książęta zasiadają i zmawiają się przeciwko mnie, lecz Twój sługa rozmyśla o Twoich postanowieniach.