« Psal 119:28 Księga Psalmów 119:29 Psal 119:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:29) Drogę lichoty otejmi ote mnie a z zakona twego smiłuj się nade mną.
2.PS.PUŁAWSKI(118:29) Drogę złości odejmi ode mnie a z zakona twego smiłuj sie nade mną.
3.WUJEK.1923Drogę nieprawości oddal odemnie: a w zakonie twoim zmiłuj się nademną.
4.GDAŃSKA.1881Drogę kłamliwą oddal odemnie, a zakonem twoim udaruj mię.
5.GDAŃSKA.2017Oddal ode mnie drogę kłamstwa, a obdarz mnie swoim prawem.
6.PS.BYCZ.1854Drogę zwodniczą odwróć odemnie; a,-ustawą-Twą, ułaskaw-mię.
7.GÖTZE.1937Oddal ode mnie drogę kłamstwa, a ułaskaw mnie zakonem Twoim!
8.CYLKOWDrogę fałszu oddal odemnie, a nauką Twoją udaruj mnie.
9.KRUSZYŃSKIDrogą kłamstwa odsuń daleko odemnie, a udziel mi łaskawie prawa Twego.
10.ASZKENAZY Drogę kłamstwa usuń odemnie i bądź mi miłościw nauką Twą.
11.SZERUDAOddal ode mnie drogę kłamstwa, ucz mię łaskawie zakonu swojego!
12.TYSIĄCL.WYD1(118:29) Od drogi błędu mię wstrzymaj i obdarz mię Prawem swoim.
13.TYSIĄCL.WYD5Drogę kłamstwa odwracaj ode mnie, daj mi zaś łaskę Twojego Prawa!
14.BRYTYJKAOddal ode mnie drogę kłamstwa, Ucz mię łaskawie zakonu swojego!
15.POZNAŃSKAOddal ode mnie drogę kłamstwa, obdarz mnie łaskawie Twoim Prawem.
16.WARSZ.PRASKANie pozwól, bym chodził drogą zakłamania, racz mnie obdarzyć Twymi wskazaniami.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oddal ode mnie drogę fałszu i obdaruj mnie Twoją nauką.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOddal ode mnie drogę kłamstwa, Obdarz mnie łaskawie swoim Prawem!
19.TOR.PRZ.Oddal ode mnie drogę kłamstwa, a obdarz mnie łaskawie swoim Prawem.