« Psal 119:29 Księga Psalmów 119:30 Psal 119:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:30) Drogę prawoty {albo prawdy} wybrał jeśm, sądow twojich nie jeśm zapomniał.
2.PS.PUŁAWSKI(118:30) Drogę prawdy wybrał jeśm, sądow twoich nie jeśm zapomniał.
3.WUJEK.1923Obrałem drogę prawdy: nie zapomniałem sądów twoich.
4.GDAŃSKA.1881Obrałem drogę prawdy, a sądy twoje przekładam sobie.
5.GDAŃSKA.2017Wybrałem drogę prawdy, a twoje nakazy stawiam przed sobą.
6.PS.BYCZ.1854Drogę prawdziwości wybrałem; rozporządzenia-Twe, przedłożyłem sobie.
7.GÖTZE.1937Wybrałem drogę prawdy, a postawiłem prawa Twoje przed sobą.
8.CYLKOWDrogę prawdy obrałem; prawdy Twoje stawiam przed siebie.
9.KRUSZYŃSKIDrogę sprawiedliwości wybrałem - wyroki Twoje położyłem przed sobą.
10.ASZKENAZY Drogę wiary obrałem, zastanawiam się nad Twymi wyrokami.
11.SZERUDAObrałem drogę prawdy, prawa Twoje stawiam przed siebie!
12.TYSIĄCL.WYD1(118:30) Drogę prawdy wybrałem, postawiłem Twe wyroki przed sobą.
13.TYSIĄCL.WYD5Drogę wierności obrałem, pragnąc Twoich wyroków.
14.BRYTYJKAObrałem drogę prawdy, Prawa twoje stawiam przed sobą.
15.POZNAŃSKAWybrałem drogę prawdy, Twoje wyroki [nad wszystko] przeniosłem.
16.WARSZ.PRASKAWybrałem (już) drogę prawdy, ogłoś mi, proszę, Twoje wyroki.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Obrałem drogę prawdy; więc stawiam przed siebie Twe wyroki.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITObrałem drogę prawdy, Stawiam na Twe rozstrzygnięcia.
19.TOR.PRZ.Wybrałem drogę prawdy, a Twoje orzeczenia stawiam przed sobą.