« Psal 119:36 Księga Psalmów 119:37 Psal 119:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:37) Otewroci oczy moi, bysta nie widzieli prozności, na drodze twojej ożywi mię.
2.PS.PUŁAWSKI(118:37) Odwroci oczy moje, by nie widziały prozności, na drodze twojej żywi mie.
3.WUJEK.1923Odwróć oczy moje, aby nie patrzały na próżność: ożyw mię na drodze twojéj.
4.GDAŃSKA.1881Odwróć oczy moje, aby nie patrzały na marność; na drodze twojej ożyw mię.
5.GDAŃSKA.2017Odwróć moje oczy, aby nie patrzyły na marność, ożyw mnie na twojej drodze.
6.PS.BYCZ.1854Odwróć oczy-me, od-ujrzenia próżności; w-drodze-Twojéj, pokrzepiaj-mię.
7.GÖTZE.1937Odwróć oczy moje, aby nie patrzyły na marność; ożyw mnie na drogach Swoich!
8.CYLKOWOdwróć oczy moje, aby nie spoglądały za marnem; na drogach Twoich daj mi żyć.
9.KRUSZYŃSKIOdwróć oczy moje, abym nie mógł widzieć marności; wspomóż mnie na drodze Twojej.
10.ASZKENAZY Spraw, by przeszły oczy me, nie widząc nicości, daj żywot mi na Twoich drogach.
11.SZERUDAOdwróć oczy moje, aby nie patrzały na marność, obdarz mnie życiem na drodze swojej!
12.TYSIĄCL.WYD1(118:37) Odwróć me oczy, niech na marność nie patrzą; na drodze Twej udziel mi życia.
13.TYSIĄCL.WYD5Odwróć me oczy, niech na marność nie patrzą; na Twojej drodze udziel mi życia!
14.BRYTYJKAOdwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność, Obdarz mnie życiem na drodze swojej!
15.POZNAŃSKAOdwróć moje oczy, by nie patrzyły na marność, ożyw mnie według słowa Twojego.
16.WARSZ.PRASKAodwróć me oczy od tego, co marne, i wlej we mnie życie Twym słowem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Odwróć me oczy, aby nie spoglądały za marnym; daj mi żyć na Twych drogach.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOdwróć mój wzrok od patrzenia na marność, Ożyw mnie na Twych drogach!
19.TOR.PRZ.Odwróć moje oczy, aby nie patrzyły na marność, ożyw mnie na Twojej drodze.