« Psal 119:37 Księga Psalmów 119:38 Psal 119:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:38) Postaw słudze twemu słowa twe w bojaźni twojej.
2.PS.PUŁAWSKI(118:38) Postaw słudze twemu słowo twe w bojaźni twojej.
3.WUJEK.1923Potwierdź słudze twemu wyrok twój w bojaźni twojéj.
4.GDAŃSKA.1881Utwierdź wyrok twój słudze twemu, który się oddał bojaźni twojej.
5.GDAŃSKA.2017Utwierdź swoje słowo względem twego sługi, który się oddał twojej bojaźni.
6.PS.BYCZ.1854Potwiérdź, słudze-Twemu, przyrzeczenié-Twojé, który poświecił się, bojaźni-Twojéj.
7.GÖTZE.1937Potwierdź słudze Swemu obietnicę Swoją, która odpowiada bojaźni Twojej!
8.CYLKOWStwierdź słudze Twojemu słowo Twoje, co się oddał bogobojności.
9.KRUSZYŃSKINapełnij sługę Twego słowem swojem, którem jest bojaźń Ciebie.
10.ASZKENAZY Spełnij słudze Twojemu powiedzenie Twe odnośnie do Twej bojaźni.
11.SZERUDASpełnij słudze swemu Słowo swoje, dane tym, którzy się Ciebie boją!
12.TYSIĄCL.WYD1(118:38) Spełnij dla sługi Twego swoją obietnicę, daną bojącym się Ciebie.
13.TYSIĄCL.WYD5Spełnij wobec sługi Twego swoją obietnicę, daną bojącym się Ciebie.
14.BRYTYJKASpełnij słudze twemu obietnicę swoją, Daną tym, którzy się ciebie boją!
15.POZNAŃSKADopełnij wobec Twego sługi obietnicy danej bojącym się Ciebie.
16.WARSZ.PRASKASpełnij obietnice względem Twego sługi, bo dałeś je bogobojnym i sławiącym Ciebie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Utwierdź Twoje słowo Twojemu słudze, który się oddał bogobojności.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITSpełnij swemu słudze swoją obietnicę, Aby pogłębić we mnie bojaźń wobec Ciebie.
19.TOR.PRZ.Utwierdź swoją wypowiedź względem Twojego sługi, który się oddał Twojej bojaźni.