« Psal 119:40 Księga Psalmów 119:41 Psal 119:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:41) A przydzi na mię miłosierdzie twoje, Gospodnie, zbawienie twoje podług słowa twego.
2.PS.PUŁAWSKI(118:41) Przydzi na mię miłosierdzie twoje, Gospodnie, zbawienie twoje podług słowa twego.
3.WUJEK.1923(Vau.) A niech na mię przyjdzie, Panie, miłosierdzie twoje: zbawienie twoje według wyroku twego.
4.GDAŃSKA.1881Niech na mię przyjdą litości twoje, Panie! i zbawienie twoje według wyroku twego.
5.GDAŃSKA.2017Niech zstąpi na mnie twoja łaskawość, PANIE, twoje zbawienie według twego słowa;
6.PS.BYCZ.1854Więc,-niech-dochodzą-mię dobrodziejstwa-Twe, o-Panie! a, pomoc-Twoja, według-przyrzeczenia-Twego;
7.GÖTZE.1937Niech na mnie przyjdą, o Panie, dowody łaski Twojej, zbawienie Twoje według obietnicy Twojej,
8.CYLKOWNiech przyjdą na mnie łaski Twoje Boże, pomoc Twoja wedle słowa Twojego.
9.KRUSZYŃSKIWaw. Niechaj miłosierdzie Twoje zstąpi na mnie, o Panie!- zbawienie Twoje według słowa Twego.
10.ASZKENAZY I niechajbyż dosięgły mię: Twa łaska Jehowo, wybawienie Twoje, jako powiedzenie Twe.
11.SZERUDANiech spłynie na mnie łaska Twoja, Panie, zbawienie Twoje według Słowa Twego!
12.TYSIĄCL.WYD1(118:41) {Waw} Niech zstąpią na mnie, Panie, Twoje zmiłowania, Twoja pomoc według Twego przyrzeczenia,
13.TYSIĄCL.WYD5{Waw} Niech zstąpi na mnie, Panie, Twoja łaska, Twoje zbawienie, według Twojej obietnicy,
14.BRYTYJKANiech spłynie na mnie łaska twoja, Panie, Zbawienie twoje według obietnicy twojej,
15.POZNAŃSKANiech zstąpi na mnie Twoja łaska, Jahwe, i Twoje zbawienie zgodnie z Twą obietnicą.
16.WARSZ.PRASKA[Waw] O Panie, niech zstąpi na mnie miłosierdzie Twoje, okaż mi Twą pomoc, tak jak obiecałeś.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech przyjdą na mnie Twoje łaski, WIEKUISTY, i Twa pomoc według Twojego słowa.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech spocznie na mnie Twoja łaska, PANIE, I Twe zbawienie - zgodnie z Twą obietnicą,
19.TOR.PRZ.I niech zstąpi na mnie Twoje miłosierdzie, Jhwh, Twoje zbawienie według Twojej wypowiedzi;