« Psal 119:49 Księga Psalmów 119:50 Psal 119:51 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:50) Ta mię ucieszyła [są] ❬jest❭ we śmierze mojej, bo słowo twoje żywiło jest mię.
2.PS.PUŁAWSKI(118:50) Ta mie ucieszyła [są] ❬jest❭ we śmierze mojej, bo słowo twoje żywiło jest mie.
3.WUJEK.1923To mię cieszyło w utrapieniu mojem; bo wyrok twój ożywił mię.
4.GDAŃSKA.1881Toć pociecha moja w utrapieniu mojem, że mię wyrok twój ożywia.
5.GDAŃSKA.2017To jest moja pociecha w utrapieniu, bo twoje słowo mnie ożywia.
6.PS.BYCZ.1854Owoć, pociechą-mą, w-nędzy-mojéj; bo, przyrzeczenié-Twé, ożywia-mię.
7.GÖTZE.1937To jest pociechą w nędzy mojej, że obietnica Twoja ożywia mnie.
8.CYLKOWTo pociecha moja w niedoli mojéj, że słowo Twoje da mi żyć.
9.KRUSZYŃSKITa jest radość moja w mem opuszczeniu, że słowo Twoje ożywiło mnie.
10.ASZKENAZY Toć pocieszenie moje w ucisku mym, jako że ożywiło mnie Twe powiedzenie.
11.SZERUDATo pociechą moją w niedoli mojej, że Słowo Twoje mnie ożywia.
12.TYSIĄCL.WYD1(118:50) W ucisku moim to pociechą dla mnie, że mowa Twoja obdarza mnie życiem.
13.TYSIĄCL.WYD5W moim ucisku jest dla mnie pociechą, że Twoja mowa obdarza mnie życiem.
14.BRYTYJKATo jest pociechą moją w niedoli mojej, Że obietnica twoja mnie ożywia.
15.POZNAŃSKATo jest moją pociechą w utrapieniu, że ożywia mnie Twoja obietnica.
16.WARSZ.PRASKASą mi pociechą w utrapieniu moim, a Twe obietnice życia mi dodają.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To jest moja pociecha w mej niedoli, że Twoje słowo da mi żyć.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTo jest dla mnie pociechą w niedoli, Że Twa obietnica mnie ożywia.
19.TOR.PRZ.To jest moim pocieszeniem w mojej udręce, bo Twoja wypowiedź mnie ożywia.