« Psal 119:57 Księga Psalmów 119:58 Psal 119:59 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:58) Prosił jeśm oblicza twego we szem siercy mojem, smiłuj sie nad mną ❬podług słowa twego❭.
2.PS.PUŁAWSKI(118:58) Prosił jeśm oblicza twego we wszem siercu moim, smiłuj sie nade mną podług słowa twego.
3.WUJEK.1923Prosiłem oblicza twego ze wszystkiego serca mego: zmiłuj się nademną według mowy twojéj.
4.GDAŃSKA.1881Modlę się przed obliczem twojem ze wszystkiego serca; zmiłujże się nademną według słowa twego.
5.GDAŃSKA.2017Modliłem się przed twoim obliczem z całego serca, zlituj się nade mną według twego słowa.
6.PS.BYCZ.1854Błagam, przed obliczem-Twém, z-całego serca; zmiłuj-się-nademną, według-przyrzeczenia-Twego.
7.GÖTZE.1937Błagałem Ciebie z całego serca: bądź mi łaskaw według obietnicy Twojej!
8.CYLKOWModlę się przed obliczem Twojém całém sercem, zmiłuj się nademną wedle słowa Twego.
9.KRUSZYŃSKIBłagam Cię z całego serca mojego. zmiłuj się nademną według słowa Twego.
10.ASZKENAZY Naginałem się obliczu Twojemu wszystkiem sercem, miej dla mnie zmiłowanie, jako powiedzenie Twe.
11.SZERUDABłagam Cię z całego serca: Zmiłuj się nade mną według Słowa swego!
12.TYSIĄCL.WYD1(118:58) Z całego serca błagam Twe oblicze, według swej obietnicy zmiłuj się nade mną.
13.TYSIĄCL.WYD5Z całego serca dbam o przychylność Twojego oblicza, zmiłuj się nade mną według swej obietnicy!
14.BRYTYJKAZ całego serca błagam cię: Zmiłuj się nade mną według obietnicy swojej!
15.POZNAŃSKAZ całego serca chcę wzruszyć Twoje oblicze, zmiłuj się nade mną według Twej obietnicy.
16.WARSZ.PRASKAO względy Twoje z wszystkich sił zabiegam, zmiłuj się nade mną według przyrzeczeń Twoich.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przed Twym obliczem modlę się całym sercem; zmiłuj się nade mną według Twojego słowa.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITCałym sercem szukam Twojej przychylności, Miej nade mną litość zgodnie z Twoją obietnicą!
19.TOR.PRZ.Całym sercem przebłagiwałem Twoje oblicze, zlituj się nade mną stosownie do Twojej wypowiedzi.