« Psal 119:58 Księga Psalmów 119:59 Psal 119:60 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:59) Myślił jeśm drogi moje i obrocił jeśm nogi moje we świadeczstwa twoja.
2.PS.PUŁAWSKI(118:59) Myślił jeśm drogi moje i obrocił jeśm nogi moje we świadectwa twoja.
3.WUJEK.1923Rozmyślałem drogi moje: a obracałem nogi moje ku świadectwom twoim.
4.GDAŃSKA.1881Uważyłem w myślach drogi moje, a obróciłem nogi moje ku świadectwom twoim.
5.GDAŃSKA.2017Rozmyślałem nad moimi drogami i zwracałem kroki ku twoim świadectwom.
6.PS.BYCZ.1854Zajmowałem-się drogami-mojemi; lecz znowu-zwróciłem, nogi-me, do-świadectw-Twoich.
7.GÖTZE.1937Gdy rozważyłem drogi moje, skierowałem nogi swoje do świadectw Twoich.
8.CYLKOWRozważam drogi moje, i zwracam kroki ku świadectwom Twoim.
9.KRUSZYŃSKIRozważyłem swoje drogi i skierowałem swoje stopy ku Twoim przykazaniom.
10.ASZKENAZY Rozważyłem drogi me a pragnę zawrócić drogi me ku Twym świadectwom.
11.SZERUDAZastanawiam się nad drogami swoimi i kieruję kroki swoje ku świadectwom Twoim.
12.TYSIĄCL.WYD1(118:59) Drogi moje rozważyłem i zwróciłem stopy do Twych rozkazów.
13.TYSIĄCL.WYD5Rozważam moje drogi i zwracam moje kroki ku Twoim napomnieniom.
14.BRYTYJKAZastanawiam się nad drogami moimiI zwracam kroki moje ku świadectwom twoim.
15.POZNAŃSKARozmyślam nad mymi drogami i zwracam moje kroki ku Twoim rozkazom.
16.WARSZ.PRASKAZastanawiam się nad moją drogą i kieruję me kroki ku nakazom Twoim.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rozważam moje drogi oraz zwracam moje kroki ku Twym świadectwom.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITZastanawiam się nad moimi drogami I dostosowuję kroki do Twych postanowień.
19.TOR.PRZ.Rozmyślałem o moich drogach i skierowałem swoje kroki ku Twoim świadectwom.