« Psal 119:60 Księga Psalmów 119:61 Psal 119:62 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:61) Powrozy grzechow obwiązały są mię, a zakona twego nie zapomniał jeśm.
2.PS.PUŁAWSKI(118:61) Powrozy grzechow obwiązały mie, a zakona twego nie zapomniał jeśm.
3.WUJEK.1923Powrozy grzeszników uplotły mię: a nie przepomniałem zakonu twego.
4.GDAŃSKA.1881Hufy niepobożnych złupiły mię; ale na zakon twój nie zapominam.
5.GDAŃSKA.2017Hufce niegodziwych złupiły mnie, ale nie zapominam twojego prawa.
6.PS.BYCZ.1854Tłumy bezbożnych otoczyły-mię; a, ustawy-Twéj, nie zapomniałem.
7.GÖTZE.1937Gdy więzy bezbożnych otoczyły mnie, nie zapomniałem zakonu Twego.
8.CYLKOWWięzy niegodziwych oplotły mnie, nauki Twojéj nie zapomniałem.
9.KRUSZYŃSKISidła przewrotnych otaczają mnie, ja wszakże nie zapomnę o Twojem prawie.
10.ASZKENAZY Powrozy bezbożników mię skrępowały, Twej nauki nie przepomniałem.
11.SZERUDASidła bezbożnych omotały mnie, lecz nie zapominam zakonu Twego.
12.TYSIĄCL.WYD1(118:61) Oplotły mię więzy grzeszników: O Prawie Twym nie zapomniałem.
13.TYSIĄCL.WYD5Oplotły mnie więzy grzeszników, nie zapomniałem o Twoim Prawie.
14.BRYTYJKASidła bezbożnych omotały mnie, Lecz nie zapominam zakonu twego.
15.POZNAŃSKAOsaczają mnie sidła grzeszników, lecz o Prawie Twoim nie zapomniałem.
16.WARSZ.PRASKANawet gdy bezbożnik zewsząd mnie uciskał, nie zapomniałem nigdy o nakazach Twoich.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oplotły mnie więzy niegodziwych, ale nie zapomniałem Twego Prawa.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITChoć powrozy bezbożnych mnie spętały, Wciąż w pamięci zachowuję Twoje Prawo.
19.TOR.PRZ.Powrozy niegodziwych spętały mnie, ale nie zapominam Twojego Prawa.