« Psal 119:62 Księga Psalmów 119:63 Psal 119:64 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:63) Uczęstnik jeśm ja wszech bojących sie ciebie a strzegących kaźni twojich.
2.PS.PUŁAWSKI(118:63) Uczęsnik jeśm ja wszech bojących sie ciebie a strzegących kaźni twoich.
3.WUJEK.1923Uczęstnikiem ja jestem wszystkich, którzy się boją ciebie i strzegą przykazania twego.
4.GDAŃSKA.1881Jestem towarzyszem wszystkich, którzy się ciebie boją, i tych, którzy przestrzegają przykazań twoich.
5.GDAŃSKA.2017Jestem przyjacielem wszystkich, którzy boją się ciebie, i tych, którzy przestrzegają twoich przykazań.
6.PS.BYCZ.1854Towarzyszem ja, wszystkich, którzy boją-się-Ciebie, a,-zachowujących, przykazania-Twoje.
7.GÖTZE.1937Jestem towarzyszem wszystkich, którzy się Ciebie boją, i tych, którzy zarządzeń Twoich przestrzegają.
8.CYLKOWTowarzyszem jestem dla wszystkich, którzy boją się Ciebie i zachowują przepisy Twoje.
9.KRUSZYŃSKIJestem towarzyszem tych, co boją się Ciebie i zachowują Twoje przykazania.
10.ASZKENAZY Towarzyszem ja wszystkim, którzy Ciebie się obawiają i tym, co strzegą Twoich zaleceń.
11.SZERUDAJestem przyjacielem wszystkich, którzy boją się Ciebie i przestrzegają ustaw Twoich.
12.TYSIĄCL.WYD1(118:63) Jestem przyjacielem wszystkich, co boją się Ciebie, i tych, co strzegą Twoich przykazań.
13.TYSIĄCL.WYD5Jestem przyjacielem wszystkich, którzy się boją Ciebie i strzegą Twych postanowień.
14.BRYTYJKAJestem przyjacielem wszystkich, którzy się ciebie boją I przestrzegają ustaw twoich.
15.POZNAŃSKAPrzyjaźnię się z tymi wszystkimi, którzy się Ciebie boją i zachowują Twoje przykazania.
16.WARSZ.PRASKAMiłuję tych, co Ciebie się boją, i kocham tych, co czczą Ciebie, oraz tych, co strzegą Twoich nakazów.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jestem towarzyszem dla wszystkich, którzy się Ciebie boją i zachowują Twe przepisy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITJestem przyjacielem wszystkich, którzy się Ciebie boją I wytrwale przestrzegają Twych poleceń.
19.TOR.PRZ.Jestem przyjacielem wszystkich, którzy boją się Ciebie i strzegą Twoich ustaw.