« Psal 119:67 Księga Psalmów 119:68 Psal 119:69 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:68) Dobry jeś ty a w dobroci tw❬o❭ji nauczy mię prawotam twojim.
2.PS.PUŁAWSKI(118:68) Dobry jeś ty a w dobroci twojej nauczy mie prawotam twoim.
3.WUJEK.1923Dobryżeś ty: a według dobroci twéj naucz mię sprawiedliwości twojéj.
4.GDAŃSKA.1881Dobryś ty i dobrotliwy; nauczże mię ustaw twoich.
5.GDAŃSKA.2017Jesteś dobry i czynisz dobro; naucz mnie twoich praw.
6.PS.BYCZ.1854Dobrymeś Ty, i-dobroczynnym; naucz-mię praw-Twoich.
7.GÖTZE.1937Dobry jesteś i dobroczynny; naucz mnie ustaw Twoich!
8.CYLKOWDobryś Ty i dobroczynny, naucz mnie ustaw Twoich.
9.KRUSZYŃSKIDobryś jest i według dobroci Twej naucz mnie prawa Twego.
10.ASZKENAZY Tyś dobry i czyniący dobrze, naucz mię Twych praw!
11.SZERUDADobry jesteś i dobrze czynisz; naucz mnie ustaw swoich!
12.TYSIĄCL.WYD1(118:68) Ty jesteś dobry i dobrze czynisz; naucz mię Twoich ustaw!
13.TYSIĄCL.WYD5Dobry jesteś i dobro czynisz; naucz mnie Twoich ustaw!
14.BRYTYJKADobry jesteś i dobrze czynisz, Naucz mnie ustaw twoich!
15.POZNAŃSKATy jesteś dobry i dobrami darzysz, naucz mnie Twoich ustaw.
16.WARSZ.PRASKATy jesteś dobry i dobro czynisz, naucz mnie przykazań Twoich.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ty jesteś dobry i dobroczynny; naucz mnie Twoich ustaw.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITJesteś dobry i czynisz to, co dobre - Naucz mnie Twoich ustaw!
19.TOR.PRZ.Jesteś dobry i czynisz dobro; naucz mnie Twoich postanowień.