« Psal 119:68 Księga Psalmów 119:69 Psal 119:70 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:69) Rozmnożyła się jest nade mną lichota pysznych, ale ja we wszem siercu będę mojem badać kaźni twojich.
2.PS.PUŁAWSKI(118:69) Rozmnożyła sie nade mną złość pysznych, ale ❬ja❭ we wszem siercu ❬moim❭ będę badać kaźni twoich.
3.WUJEK.1923Rozmnożyła się nademną nieprawość pysznych; a ja ze wszystkiego serca będę badał mandatów twoich.
4.GDAŃSKA.1881Uknowali hardzi kłamstwo przeciwko mnie; ale ja ze wszystkiego serca strzegę przykazań twoich.
5.GDAŃSKA.2017Zuchwali zmyślili przeciwko mnie kłamstwo, ale ja całym sercem strzegę twoich przykazań.
6.PS.BYCZ.1854Zmyślili, na-mnie, fałsz, dumni; ale ja, z-całego serca, zachowuję przykazania-Twoje.
7.GÖTZE.1937Swawolni zmyślili przeciwko mnie kłamstwa, ale ja zachowuję całem sercem zarządzenia Twoje.
8.CYLKOWKnują przeciw mnie fałsz zuchwalcy, a ja całém sercem strzegę przepisów Twoich.
9.KRUSZYŃSKIPyszny z umysłu powstaje przeciwko mnie, ja wszakże zachowuję z całego serca Twoje przykazania.
10.ASZKENAZY Oczernili mnie kłamliwie przewrotni, ja sercem całem Twoich strzedz będę zaleceń.
11.SZERUDAZuchwali zmyślają kłamstwo przeciwko mnie, ale ja całym sercem strzegę ustaw Twoich.
12.TYSIĄCL.WYD1(118:69) Przeciw mnie pyszni knują podstępy, ja Twych przykazań strzegę całym sercem.
13.TYSIĄCL.WYD5Zuchwali knują przeciw mnie podstęp, ja całym sercem strzegę Twych postanowień.
14.BRYTYJKAZuchwali zmyślają przeciwko mnie kłamstwa, Lecz ja całym sercem strzegę ustaw twoich.
15.POZNAŃSKAPyszni omotują mnie kłamstwami, ale ja całym sercem strzegę Twych przykazań.
16.WARSZ.PRASKAZuchwalcy kłamstwami mnie omotują, lecz ja trzymam się mocno Twego prawa.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zuchwalcy knują przeciw mnie fałsz, a ja całym sercem strzegę Twoich przepisów.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITZuchwali zmyślają przeciwko mnie kłamstwa, Lecz ja całym sercem strzegę Twych poleceń.
19.TOR.PRZ.Butni zmyślili przeciwko mnie kłamstwo, ale ja całym sercem strzegę Twoich ustaw.