« Psal 119:74 Księga Psalmów 119:75 Psal 119:76 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:75) Poznał jeśm, Gospodnie, iż prawda sądowie twoji i w prawdzie twoji uśmierzył jeś mię.
2.PS.PUŁAWSKI(118:75) Poznał jeśm, Gospodnie, iż prawda sądowie twoji i w prawdzie twojej uśmierzył jeś mie.
3.WUJEK.1923Poznałem, Panie, że sprawiedliwość sądy twoje: a w prawdzie twojéj uniżyłeś mię.
4.GDAŃSKA.1881Znam, Panie! iż są sprawiedliwe sądy twoje, a iżeś mię słusznie utrapił.
5.GDAŃSKA.2017Wiem, PANIE, że twoje sądy sprawiedliwe i że słusznie mnie trapiłeś.
6.PS.BYCZ.1854Wiém, o-Panie! że, sprawiedliwością, wyroki-Twoje; że,-prawdziwością, upokorzyłeś-mię.
7.GÖTZE.1937Wiem, Panie, że wyroki Twoje są sprawiedliwe i że mnie w wierności upokorzyłeś.
8.CYLKOWWiedziałem Boże, że sprawiedliwe Twe wyroki, żeś słusznie mnie upokorzył.
9.KRUSZYŃSKIJa wiem, o Panie, że sądy Twoje są prawe, i że według sprawiedliwości uniżyłeś mnie,
10.ASZKENAZY Wiedziałem Jehowo, że sprawiedliwością wyroki Twe a Ty udręczyłeś mnie wiernością.
11.SZERUDAWiem, Panie, że sądy Twoje są sprawiedliwe i żeś mię słusznie upokorzył.
12.TYSIĄCL.WYD1(118:75) Wiem, Panie, że słuszne są Twoje wyroki, żeś sprawiedliwie mnie dotknął.
13.TYSIĄCL.WYD5Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki, że dotknąłeś mnie słusznie.
14.BRYTYJKAWiem, Panie, że sądy twoje są sprawiedliweI żeś mię słusznie upokorzył.
15.POZNAŃSKAWiem, o Jahwe, że wyroki Twoje są słuszne, żeś mnie sprawiedliwie poniżył.
16.WARSZ.PRASKAO Panie, wiem, że sprawiedliwe są Twoje wyroki, a doświadczyłeś mnie dlatego, żeś wierny i o mnie się troszczysz.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wiedziałem, WIEKUISTY, że sprawiedliwe są Twe wyroki; że słusznie mnie upokorzyłeś.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWiem, PANIE, że Twe rozstrzygnięcia są sprawiedliwe I że przez swą wierność mnie upokorzyłeś.
19.TOR.PRZ.Wiem, Jhwh, że Twoje orzeczenia są sprawiedliwe i że ze względu na wierność mnie upokorzyłeś.