« Psal 119:76 Księga Psalmów 119:77 Psal 119:78 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:77) Przydźcie mi miłosierdzia twoja, i będę żyw, bo zakon twoj myślenie moje.
2.PS.PUŁAWSKI(118:77) Przydźcie mi miłosierdzia twoja, i będę żyw, bo zakon twoj myślenie moje jest.
3.WUJEK.1923Niechaj na mię przyjdą litości twoje: a będę żył; bo zakon twój jest rozmyślanie moje.
4.GDAŃSKA.1881Niechże na mię przyjdą litości twoje, abym żył; bo zakon twój jest kochaniem mojem.
5.GDAŃSKA.2017Niech przyjdzie na mnie twoje miłosierdzie, abym żył; bo twoje prawo jest moją rozkoszą.
6.PS.BYCZ.1854Niechże-dojdą-mię politowania-Twe, ażebym-żył; bo, ustawa-Twoja, rozkoszą-moją.
7.GÖTZE.1937Okaż mi zmiłowanie Swoje, abym żył; bo zakon Twój jest rozkoszą moją.
8.CYLKOWNiech przyjdzie na mnie miłosierdzie Twoje, abym żył; bo nauka Twoja rozkoszą moją.
9.KRUSZYŃSKINiechaj litość Twoja zstąpi na mnie, abym mógł żyć, gdyż Twoje prawo jest moją pociechą.
10.ASZKENAZY Niechaj dosięgną mię miłosierdzia Twe i obym żył, jako że nauka Twa jest mem radowaniem się.
11.SZERUDANiech zstąpi na mnie miłosierdzie Twoje, abym żył, bo zakon Twój jest rozkoszą moją!
12.TYSIĄCL.WYD1(118:77) Niech zstąpi na mnie Twa litość, bym ożył, bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.
13.TYSIĄCL.WYD5Niech zaznam Twojej litości, abym żył, bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.
14.BRYTYJKANiech zstąpi na mnie miłosierdzie twoje, abym żył, Bo zakon twój jest rozkoszą moją!
15.POZNAŃSKANiech miłosierdzie Twoje zstąpi na mnie, a żył będę, bo rozkoszą moją jest Prawo Twoje.
16.WARSZ.PRASKAOkaż mi Twoje miłosierdzie, bym ożył, bo Twoje pouczenia sprawiają mi radość.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech Twoje miłosierdzie na mnie przyjdzie, abym żył; bo Twoja nauka stała się mą rozkoszą.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOkaż mi swe miłosierdzie, abym żył, Gdyż Twoje Prawo jest moją rozkoszą!
19.TOR.PRZ.Niech zstąpi na mnie Twoje współczucie, abym żył; bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.