« Psal 119:8 Księga Psalmów 119:9 Psal 119:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:9) W czem oprawia młodzic drogę swoję? We strzeżeniu słow[o] twoich.
2.PS.PUŁAWSKI(118:9) W czem oprawia młodszy drogę swoję? W strzeżeniu słow twych.
3.WUJEK.1923(Beth.) Czemże poprawia młody człowiek drogi swojéj? gdy zachowa mowy twoje.
4.GDAŃSKA.1881Jakim sposobem oczyści młodzieniec ścieszkę swoję? Gdy się zachowa według słowa twego.
5.GDAŃSKA.2017W jaki sposób oczyści młodzieniec swoją ścieżkę? Gdy zachowuje się według twego słowa.
6.PS.BYCZ.1854Z-czémże czystą-zachowa młodzian drogę-swoję? z-zachowaniem-się, według słowa-Twego.
7.GÖTZE.1937W jaki sposób utrzyma młodzieniec ścieżkę swoją w czystości? Gdy się zachowa według słowa Twego!
8.CYLKOWCzem oczyści młodzian ścieżkę swoję? przestrzeganiem słowa Twojego.
9.KRUSZYŃSKIBeth. W jaki sposób młodzieniec zachowa czyste życie swoje? Gdy będzie się stosował do nauki Twojej.
10.ASZKENAZY Czemże utrzyma młodzieniec swą ścieżkę w czystości, aby czuwał wedle Twego słowa?
11.SZERUDAW jaki sposób młodzieniec zachowa w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie Słowa Twego.
12.TYSIĄCL.WYD1(118:9) {Bet} Jak zachowa młodzieniec drogę swą w czystości? Przestrzegając słów Twoich.
13.TYSIĄCL.WYD5{Bet} Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swą w czystości? - Przestrzegając słów Twoich.
14.BRYTYJKAJak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich.
15.POZNAŃSKAJak zachowa młodzieniec czystość swojej drogi? Gdy będzie przestrzegał słów Twoich.
16.WARSZ.PRASKA[Bet] Czy młody człowiek może iść drogą prawości? Tak, jeśli pójdzie za słowem Twoim.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czym młodzieniec oczyści swoją ścieżkę? Przestrzeganiem Twojego słowa.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITJak młody człowiek zdoła zachować w czystości swe życie? Przez to, że będzie przestrzegał Twego Słowa.
19.TOR.PRZ.W jaki sposób młodzieniec oczyści swoją ścieżkę? Gdy przestrzegać będzie Twojego Słowa.