« Psal 121:6 Księga Psalmów 121:7 Psal 121:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(120:7) Pan będzie strz❬e❭c ciebie ote wszego złego, ostrzeży dusze twojej Gospodzin.
2.PS.PUŁAWSKI(120:7) Gospodzin będzie strzec ciebie ode wszego złego, strzeż dusze twoje Bog.
3.WUJEK.1923Pan strzeże cię ode wszego złego: Pan niech strzeże dusze twojéj.
4.GDAŃSKA.1881Pan cię strzec będzie od wszystkiego złego; on duszy twojej strzec będzie.
5.GDAŃSKA.2017PAN będzie cię strzegł od wszelkiego zła; on będzie strzegł twojej duszy.
6.PS.BYCZ.1854Pan, zachowa-cię, od-wszelkiego złego; On-będzie-strzégł duszy-twojéj.
7.GÖTZE.1937Pan cię strzec będzie od wszystkiego zła, On strzec będzie duszy twojej.
8.CYLKOWBóg ustrzeże cię od wszelkiego zła, ustrzeże duszę twoję.
9.KRUSZYŃSKIPan strzeże cię od zła wszelkiego - będzie strzegł duszy twojej.
10.ASZKENAZY Jehowa ustrzeże cię od wszelkiego zła, ustrzeże duszy twej.
11.SZERUDAPan strzec cię będzie od zła wszelkiego, strzec będzie duszy twojej.
12.TYSIĄCL.WYD1(120:7) Pan cię uchroni od zła wszelkiego: uchroni twą duszę.
13.TYSIĄCL.WYD5Pan cię uchroni od zła wszelkiego, czuwa nad twoim życiem.
14.BRYTYJKAPan strzec cię będzie od wszelkiego zła, Strzec będzie duszy twojej.
15.POZNAŃSKAOd wszelkiego zła strzeże cię Jahwe, On strzeże duszy twojej.
16.WARSZ.PRASKAPan cię chroni od zła wszelkiego, czuwa nad twoim życiem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY cię ustrzeże od wszelkiego zła, ustrzeże twoją duszę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN strzec cię będzie od wszelkiego zła, Strzec będzie twojej duszy.
19.TOR.PRZ.Jhwh będzie cię strzegł od wszelkiego zła; On będzie strzegł twojej duszy.