« Psal 122:9 Księga Psalmów 123:1 Psal 123:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(122:1) K tobie podźwigł jeśm oczy moje, jenże przebywasz na niebie.
2.PS.PUŁAWSKI(122:1) K tobie podźwigł jeśm oczy moje, jen przebywasz na niebie.
3.WUJEK.1923Pieśń stopniów. Ku tobie podnosiłem oczy moje, który mieszkasz w niebiesiech.
4.GDAŃSKA.1881Pieśń stopni. Do ciebie oczy moje podnoszę, który mieszkasz w niebie.
5.GDAŃSKA.2017Pieśń stopni. Do ciebie podnoszę moje oczy, który mieszkasz w niebie.
6.PS.BYCZ.1854Spiéw stopniów. Do-Ciebie, podnoszę oczy-me, któryś-zamieszkan w-niebiosach.
7.GÖTZE.1937PIESŃ pielgrzymstwa. Oczy swoje wznoszę ku Tobie, który mieszkasz w niebie.
8.CYLKOWPieśń Pielgrzymia. Do Ciebie wznoszę oczy moje, Panujący w niebiosach.
9.KRUSZYŃSKIPieśń stopni. Do ciebie oczy moje podnoszę, który mieszkasz w niebiosach!
10.ASZKENAZY Pieśń wstępowań. Ku Tobie wzniosłem oczy me, który mieszkasz w niebiesiech.
11.SZERUDAPieśń pielgrzymek. Oczy swe wznoszę ku Tobie, który mieszkasz w niebie.
12.TYSIĄCL.WYD1(122:1) Pieśń wstępowań. Do Ciebie wznoszę me oczy, który mieszkasz w niebie.
13.TYSIĄCL.WYD5Pieśń stopni. Do Ciebie wznoszę me oczy, który mieszkasz w niebie.
14.BRYTYJKAPieśń pielgrzymek. Oczy moje wznoszę ku tobie, Który mieszkasz w niebie.
15.POZNAŃSKAPieśń wstępowań. Do Ciebie wznoszę me oczy, który przebywasz w niebiosach.
16.WARSZ.PRASKAPieśń na wejście. Ku Tobie wznoszę moje oczy, ku Tobie, który na niebiosach zasiadasz.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pieśń pielgrzymia. Do Ciebie podnoszę moje oczy, o Panujący w niebiosach.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPieśń pielgrzymów. Moje oczy wznoszę ku Tobie, Który panujesz na niebie.
19.TOR.PRZ.Pieśń stopni. Moje oczy wznoszę ku Tobie, który mieszkasz w niebiosach.