« Psal 123:1 Księga Psalmów 123:2 Psal 123:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(122:2) Owa jako oczy sług twojich w ręku pan❬o❭w jich, (122:3) jako oczy posełkiniej w ręku paniej swojej, tako oczy nasze ku Panu Bogu naszemu, aliż się smiłuje nad nami.
2.PS.PUŁAWSKI(122:2) Owa jako oczy sług w ręku panow swych, (122:3) jako oczy posełkiniej w ręku paniej swojej, tako oczy nasze ku Gospodnu Bogu naszemu, aliż sie smiłuje nad nami.
3.WUJEK.1923Oto jako oczy sług w rękach panów swoich: jako oczy służebnice w rękach pani swojéj: tak oczy nasze do Pana, Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami.
4.GDAŃSKA.1881Oto jako oczy sług pilnują rąk panów swych, i jako oczy dziewki pilnują ręki pani swej, tak oczy nasze poglądają na Pana, Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami.
5.GDAŃSKA.2017Oto jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów i jak oczy służącej na ręce jej pani, tak nasze oczy na PANA, Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami.
6.PS.BYCZ.1854Oto, jak-oczy sług patrzą, na rękę panów-swych, jak-oczy służebnicy, na rekę pani-swojéj; tak oczy-nasze, obrócone do Pana, Boga-naszego, aż, że-się-zlituje-nad-nami.
7.GÖTZE.1937Oto, jak oczy sług na rękę panów swoich, jak oczy służebnicy na rękę pani swej, tak oczy nasze patrzą na Pana, Boga naszego, aż będzie łaskawy dla nas.
8.CYLKOWOto jako oczy sług na rękę panów swoich, jak oczy służebnicy na rękę pani swojéj, tak oczy nasze ku Bogu, Panu naszemu, aż zmiłuje się nad nami.
9.KRUSZYŃSKIOto jako oczy sług patrzą na ręce panów swych; jako oczy sługi na ręce pani swej, tak oczy nasze na Pana, Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami.
10.ASZKENAZY Oto jako oczy niewolników ku ręce pana ich, jako oczy dziewki służebnej ku ręce władnej pani jej, tako oczy nasze ku Jehowie, naszemu Bogu, aż się nas zmiłuje.
11.SZERUDAOto jak oczy sług na rękę swych panów, jak oczy służebnicy na rękę swej pani, tak oczy nasze patrzą na Pana, Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami.
12.TYSIĄCL.WYD1(122:2) Oto jak oczy sług zwrócone na ręce ich panów i jak oczy służebnicy na ręce jej pani, tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, aż się zmiłuje nad nami.
13.TYSIĄCL.WYD5Oto jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów i jak oczy służącej na ręce jej pani, tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, aż się zmiłuje nad nami.
14.BRYTYJKAOto jak oczy sług na rękę swych panów, Jak oczy służebnicy na rękę swej pani, Tak oczy nasze patrzą na Pana, Boga naszego, Aż się zmiłuje nad nami.
15.POZNAŃSKAOto jak oczy sług na ręce ich pana, a oczy służebnicy na ręce jej pani, tak oczy nasze ku Jahwe, Bogu naszemu, aż się zlituje nad nami.
16.WARSZ.PRASKAJak oczy sługi na ręce jego pana, jak oczy służebnicy na ręce jej pani, tak nasze oczy zwrócone są na Pana, Boga naszego, dopóki nie okaże nam swego miłosierdzia.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak oczy sług zwrócone są na rękę swoich panów, jak oczy służebnicy na rękę swojej pani tak nasze oczy na WIEKUISTEGO, naszego Boga, aż się zmiłuje nad nami.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITJak oczy sług skierowane są na ręce ich panów Albo jak oczy służącej zwrócone na rękę pani, Tak nasze oczy patrzą na PANA, naszego Boga, Aż się zmiłuje nad nami.
19.TOR.PRZ.Oto jak oczy sług zwrócone są na ręce ich panów i jak oczy służącej na ręce jej pani, tak oczy nasze patrzą na Jhwh, Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami.