« Psal 123:2 Księga Psalmów 123:3 Psal 123:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(122:4) Smiłuj sie nad nami, Gospodnie, smiłuj sie nad nami, eże barzo napełnioni jesmy w❬z❭gardzenia,
2.PS.PUŁAWSKI(122:4) Smiłuj sie nad nami, Gospodnie, smiłuj sie nad nami, bo barzo napełnieni jesmy gardzenia,
3.WUJEK.1923Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami; bośmyć bardzo napełnieni wzgardy.
4.GDAŃSKA.1881Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami; bośmy bardzo nasyceni wzgardą.
5.GDAŃSKA.2017Zmiłuj się nad nami, PANIE; zmiłuj się nad nami, bo jesteśmy nad miarę nasyceni wzgardą.
6.PS.BYCZ.1854Zlituj-się-nad-nami, Panie; zlituj-się-nad-nami; bo wielce nasyceniśmy wzgardą.
7.GÖTZE.1937Bądź nam łaskaw, Panie, bądź nam łaskaw; gdyż bardzo jesteśmy nasyceni wzgardą.
8.CYLKOWZmiłuj się nad nami Boże, zmiłuj nad nami, bośmy nader przesyceni wzgardą.
9.KRUSZYŃSKIZmiłuj się nad nami Panie, zmiłuj się, bośmy bardzo wzgardą nasyceni.
10.ASZKENAZY Zmiłuj się nas Jehowo, zmiłuj się nad nami, gdyż wielce nasyceniśmy wzgardą.
11.SZERUDAZmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, bośmy bardzo nasyceni wzgardą!
12.TYSIĄCL.WYD1(122:3) Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, bo wzgardą jesteśmy bardzo nasyceni.
13.TYSIĄCL.WYD5Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, bo wzgardą jesteśmy nasyceni.
14.BRYTYJKAZmiłuj się nad nami, Panie, Zmiłuj się nad nami, Bośmy bardzo nasyceni wzgardą!
15.POZNAŃSKAZlituj się, Jahwe, zlituj się nad nami, bośmy nad miarę nasyceni wzgardą.
16.WARSZ.PRASKABądź nam miłosierny, Panie, bądź nam miłosierny, bo wzgardą jesteśmy nasyceni.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zmiłuj się nad nami, WIEKUISTY, zmiłuj się nad nami, bo jesteśmy bardzo przesyceni pogardą.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITZmiłuj się nad nami, PANIE, Zmiłuj się nad nami, Bo już dosyć mamy pogardy!
19.TOR.PRZ.Zmiłuj się nad nami, Jhwh; zmiłuj się nad nami, bo jesteśmy obficie nasyceni wzgardą.