« Psal 132:11 Księga Psalmów 132:12 Psal 132:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(131:12) Będąli strzec synowie twoi obrzęda mego a świadectw mojich, jaż nauczę je, (131:13) i synowie jich aż na wieki będą siedzieć na stolcu twojem.
2.PS.PUŁAWSKI(131:12) Będąli strzec synowie twoji obrzęda mego a świedectw moich, jaż nauczę je, (131:13) i synowie jich aż na wieki będą siedzieć na stolcu twoim.
3.WUJEK.1923Jeźli synowie twoi strzedz będą Testamentu mego i świadectw moich tych, których ich nauczę: i synowie ich aż na wieki będą siedzieć na stolicy twojéj.
4.GDAŃSKA.1881Będąli strzegli synowie twoi przymierza mojego, i świadectw moich, których ich nauczę: tedy i synowie ich aż na wieki będą siedzieli na stolicy twojej
5.GDAŃSKA.2017Jeśli twoi synowie będą strzegli mojego przymierza i moich świadectw, których ich nauczę, to wtedy i ich synowie aż na wieki będą siedzieli na twoim tronie.
6.PS.BYCZ.1854Jeżeli dochowają, dzieci-twe, przymierza-mego, i-świadectwa-mojego, co nauczę-ich; zaisté, dzieci-ich, aż na wieki osiądą, na-tronie twoim.
7.GÖTZE.1937Jeśli synowie twoi zachowywać będą przymierze Moje i świadectwa Moje, których ich nauczę, to i synowie ich na zawsze siedzieć będą na tronie twoim!"
8.CYLKOWJeżeli przestrzegać będą synowie twoi przymierza Mojego i świadectwa tego, którego ich nauczam, i synowie ich na wieki zasiadać będą na tronie twoim.
9.KRUSZYŃSKIJeżeli synowie twoi będą strzegli Mego przymierza i świadectwa, którego ich nauczyłem, tedy synowie ich aż na wieki będą siedzieli na stolicy twojej".
10.ASZKENAZY "Jeśli strzedz będą syny twe Mojego przymierza, równo ich tego wyuczę świadectwa, jako ich syny na wieczność zasiądą na twym tronie".
11.SZERUDAJeżeli synowie twoi strzec będą przymierza Mego i świadectwa Mego, którego ich nauczę, wtedy i synowie ich na zawsze zasiadać będą na twoim tronie,
12.TYSIĄCL.WYD1(131:12) Jeżeli zachowają twoi synowie przymierze me i przykazania, których ich nauczę — także ich synowie będą siedzieli na tronie twoim na wieki».
13.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli zachowają twoi synowie moje przymierze i moje napomnienia, których im udzielę, także ich synowie na wieki zasiądą na twoim tronie.
14.BRYTYJKAJeżeli synowie twoi strzec będą przymierza megoI świadectwa mego, którego ich nauczę, Wtedy i synowie ich na zawsze Zasiadać będą na tronie twoim.
15.POZNAŃSKAJeśli twoi synowie strzec będą mego przymierza i nakazów, o których ich pouczę, ich także synowie na wieki zasiadać będą na twoim tronie".
16.WARSZ.PRASKAJeśli twoi synowie będą strzec Przymierza i pouczeń, których im udzielę, to ich synowie również tron twój posiądą na wieki.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli twoi synowie będą przestrzegać Mojego przymierza oraz tego świadectwa, którego ich nauczam, także ich synowie będą na wieki zasiadać na twoim tronie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITJeżeli twoi synowie pozostaną w przymierzu ze Mną, Wierni postanowieniom, których ich nauczę, To również ich synowie Zasiądą na twym tronie - i tak będzie na zawsze -
19.TOR.PRZ.Jeśli twoi synowie będą strzegli mojego przymierza i moich świadectw, których ich nauczyłem, to również ich synowie aż na wieki będą siedzieli na twoim tronie.