« Psal 132:7 Księga Psalmów 132:8 Psal 132:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(131:8) Wstań, Panie, w otpoczywanie twoje[j], ty a skrzynia świątości twojej.
2.PS.PUŁAWSKI(131:8) Wstań, Gospodnie, w odpoczywanie twoje, ty i skrzynia świątości twojej.
3.WUJEK.1923Powstań, Panie, do odpoczynienia twego, ty, i skrzynia poświęcenia twego.
4.GDAŃSKA.1881Powstańże Panie! a wnijdź do odpocznienia twego, ty, i skrzynia możności twojej.
5.GDAŃSKA.2017Powstań, PANIE, i wejdź do miejsca twego odpoczynku, ty i arka twojej mocy.
6.PS.BYCZ.1854Wstań, Panie, do-miejsca-odpoczynku-Twego, Ty, i-Arka potęgi-Twojéj.
7.GÖTZE.1937Powstań, Panie, do miejsca spoczynku Swego, Ty i skrzynia mocy Twojej.
8.CYLKOWZstąp Boże do miejsca spoczynku Twego, Ty i arka Majestatu Twego.
9.KRUSZYŃSKIPowstań Panie ku odpocznieniu swemu Ty i skrzynia mocy Twej!
10.ASZKENAZY Powstań Jehowo do Twego wypocznienia, Ty i arka mocy Twej!
11.SZERUDAPowstań, Panie, do miejsca odpoczynku swego, Ty i arka Twej mocy!
12.TYSIĄCL.WYD1(131:8) Wyrusz, o Panie, na miejsce Twego odpocznienia, Ty i arka Twej chwały.
13.TYSIĄCL.WYD5Wyrusz, o Panie, na miejsce Twego odpocznienia, Ty i Twoja arka pełna chwały!
14.BRYTYJKAWyrusz, Panie, na miejsce odpocznienia twego, Ty i arka twej mocy!
15.POZNAŃSKAWyrusz, o Jahwe, do miejsca Twego spoczynku, Ty i Arka Twojej potęgi!
16.WARSZ.PRASKAPowstań, o Panie, i przyjdź na miejsce Twego odpocznienia, Ty sam i Twoja chwalebna arka.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zstąp WIEKUISTY do miejsca Twojego spoczynku, Ty i Arka Twojego Majestatu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWyrusz, PANIE, do miejsca swego odpoczynku - Ty i arka Twojej mocy!
19.TOR.PRZ.Powstań, Jhwh, i wejdź do miejsca Twojego odpoczynku, Ty i arka Twojej mocy.