« Psal 132:8 Księga Psalmów 132:9 Psal 132:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(131:9) Popowie twoji obleczeni bądźcie w prawotę a święci twoji wiesielcie ❬sie❭.
2.PS.PUŁAWSKI(131:9) Popowie twoji obleczeni bądźcie w prawotę a święci twoi wiesielcie sie.
3.WUJEK.1923Kapłani twoi niech się obloką w sprawiedliwość: a święci twoi niechaj się weselą.
4.GDAŃSKA.1881Kapłani twoi niech się obloką w sprawiedliwość, a święci twoi nie się rozradują.
5.GDAŃSKA.2017Niech twoi kapłani ubiorą się w sprawiedliwość, a twoi święci niech się radują.
6.PS.BYCZ.1854Kapłani-Twoi, niech-przywdzieją sprawiedliwość; a,-miłujący-Cię, niech-się-weselą.
7.GÖTZE.1937Kapłani Twoi niech się przyodzieją w sprawiedliwość, a pobożni Twoi niech wykrzykują radośnie.
8.CYLKOWKapłani Twoi obloką się cnotą, a pobożni Twoi się uradują.
9.KRUSZYŃSKIKapłani Twoi w sprawiedliwość się obloką i wierni Twoi cieszyć się będą.
10.ASZKENAZY Kapłani Twoi przywdzieją sprawiedliwość a miłościwi Twoi będą śpiewać radośnie.
11.SZERUDAKapłani Twoi niech obloką się w sprawiedliwość, a wierni Twoi niech radośnie śpiewają!
12.TYSIĄCL.WYD1(131:9) Niech się kapłani Twoi odzieją w sprawiedliwość, a święci Twoi niech się prawdziwie radują.
13.TYSIĄCL.WYD5Niech się kapłani Twoi odzieją w sprawiedliwość, a Twoi czciciele niech się radują!
14.BRYTYJKAKapłani twoi niech obloką się w sprawiedliwość, A wierni twoi niech śpiewają radośnie!
15.POZNAŃSKANiech Twoi kapłani przyobleką się w sprawiedliwość, a wierni Twoi niechaj się weselą.
16.WARSZ.PRASKAKapłani niech się w sprawiedliwość przyodzieją, niech się radują ci, co Cię kochają.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Twoi kapłani odzieją się sprawiedliwością, a Twoi święci się uradują.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech Twoi kapłani przywdzieją sprawiedliwość, A oddani Tobie niech wołają na wiwat!
19.TOR.PRZ.Niech Twoi kapłani ubiorą się w sprawiedliwość, a Twoi święci niech wykrzykują z radości.