« Psal 138:6 Księga Psalmów 138:7 Psal 138:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(137:8) Będęli chodzić weśrod zamęta, ożywisz mię, i nad gniewem nieprzacielow mojich wściągnął jeś rękę twoję, i zbawiona mię uczyniła prawica twoja.
2.PS.PUŁAWSKI(137:8) Będęli chodzić weśrzod zamęta, ożywisz mie, a na gniew nieprzyjacielow moich rozciągnąłeś rękę twoję i zbawionym mie uczyni prawica twoja.
3.WUJEK.1923Jeźlibym chodził w pośrodku utrapienia, ożywisz mię: a na gniew nieprzyjaciół moich wyciągnąłeś rękę twoję: i zbawiła mię prawica twoja.
4.GDAŃSKA.1881Jeźlibym chodził w pośród utrapienia, ożywisz mię; przeciw popędliwości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę twoję, a prawica twoja wyswobodzi mię.
5.GDAŃSKA.2017Choćbym chodził pośród utrapienia, ożywisz mnie; wyciągniesz swoją rękę przeciw gniewowi moich nieprzyjaciół, a twoja prawica mnie wybawi.
6.PS.BYCZ.1854Gdy spędzam-życie, w-pośród ucisku, Ty-ożywiasz-mię; Ty, nad gniéwem nieprzyjaciół-mych, rozciągasz rękę-Twoję, i-ocalasz-mię prawicą-Twoją.
7.GÖTZE.1937Gdy chodzę wpośród ucisku, zachowasz mię przy życiu; przeciwko gniewowi wrogów moich wyciągniesz rękę Swoją, a prawica Twoja wybawi mnie.
8.CYLKOWGdy chodzić będę pośród niedoli, dasz mi żyć, naprzekór wrogom moim podasz rękę Twoję, i wspomoże mnie prawica Twoja.
9.KRUSZYŃSKIGdybym chodził wpośród utrapienia, ożywisz mnie; na gniew nieprzyjaciół mych wyciągniesz rękę swą i wybawi mnie prawica Twoja.
10.ASZKENAZY Gdy wnijdę we wnętrze utrapienia, Ty mię ożywisz, zeszlesz rękę Twą na twarz moich wrogów a wybawi mnie prawica Twa.
11.SZERUDAChoćbym znalazł się w niedoli, Ty mnie zachowasz, na złość nieprzyjaciół moich; wyciągniesz rękę, a prawica Twoja wybawi mnie.
12.TYSIĄCL.WYD1(137:7) Ty podtrzymujesz mi życie. Gdy chodzę wśród utrapienia, wyciągasz rękę przeciw gniewowi mych wrogów, zbawia mię Twoja prawica.
13.TYSIĄCL.WYD5Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty zapewniasz mi życie, wbrew gniewowi mych wrogów; wyciągasz swą rękę, Twoja prawica mnie wybawia.
14.BRYTYJKAChoćbym się znalazł w niedoli, Ty mnie zachowasz przy życiu. Przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę, A prawica twoja wybawi mnie.
15.POZNAŃSKAChoćbym się znalazł w ucisku, zachowasz mi życie, przeciw gniewowi mych nieprzyjaciół wyciągasz Twą rękę, wybawia mnie Twoja prawica.
16.WARSZ.PRASKAChoćbym musiał znosić udręczenie największe, Ty mnie zachowasz przy życiu. Wyciągniesz rękę przeciw mym śmiertelnym wrogom i wspomoże mnie Twoja prawica.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy będę chodził wśród niedoli dasz mi żyć, na przekór moim wrogom podasz mi Twoją rękę i mnie wspomoże Twa prawica.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITChoćbym się znalazł w największej niedoli, Zachowasz me życie mimo gniewu mych wrogów, Wyciągniesz swoją rękę, swą prawicą mnie wybawisz.
19.TOR.PRZ.Choćbym szedł przez sam środek niedoli, zachowasz mnie przy życiu; wyciągniesz swoją rękę przeciw gniewowi moich nieprzyjaciół, a Twoja prawica mnie wybawi.