« Psal 140:12 Księga Psalmów 140:13 Psal 141:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(139:14) Ale prawi ch❬w❭alić będą imię twoje i przebywać będą prawi s obliczym twojim.
2.PS.PUŁAWSKI(139:14) Ale prawi chwalić będą imię twoje i przebywać będą prości z obliczym twoim.
3.WUJEK.1923(140:14) Ale sprawiedliwi będą wyznawać imieniowi twemu: a prawi będą mieszkać z obliczem twojem.
4.GDAŃSKA.1881(140:14) A tak sprawiedliwi będą wysławiać imię twoje, a szczerzy będą mieszkać przed obliczem twojem.
5.GDAŃSKA.2017Zaprawdę sprawiedliwi będą wysławiać twoje imię, a prawi będą mieszkać przed twoim obliczem.
6.PS.BYCZ.1854(140:14) Zaisté, sprawiedliwi, będą-składać-dzięki Imieniu-Twemu; będą-zamieszkiwać prawi, przy obliczu-Twojém.
7.GÖTZE.1937(140:14) Zaiste, sprawiedliwi uwielbiać będą imię Twoje, a szczerzy mieszkać będą przed obliczem Twojem.
8.CYLKOW(140:14) Zaprawdę, sprawiedliwi sławić będą imię Twoje, zasiędą prawi przed obliczem Twojém.
9.KRUSZYŃSKI(140:14) Lecz sprawiedliwi będą chwalić imię Twoje! Prawi zamieszkają przed obliczem Twojem!
10.ASZKENAZY (140:14) Jeno sprawiedliwi wyznawać będą Twojemu imieniu, zamieszkają szczerzy z obliczem Twem.
11.SZERUDA(140:14) Zaprawdę, sprawiedliwi wysławiać będą imię Twoje, prawi mieszkać będą przed obliczem Twoim.
12.TYSIĄCL.WYD1(139:14) Tylko sprawiedliwi będą sławili Twe imię, prawi mieszkać będą przed Twoim obliczem,
13.TYSIĄCL.WYD5(140:14) Tylko sprawiedliwi będą sławili Twe imię, prawi zamieszkają przed Twoim obliczem.
14.BRYTYJKA(140:14) Zaprawdę, sprawiedliwi wysławiać będą imię twoje, Prawi mieszkać będą przed obliczem twoim.
15.POZNAŃSKA(140:14) Zaprawdę, sprawiedliwi będą wysławiać Twoje Imię, prawi żyć będą przed Twoim obliczem.
16.WARSZ.PRASKA(140:14) Imię Twe sławią tylko sprawiedliwi, tylko ci o czystym sercu ostoją się przed Twym obliczem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(140:14) Zaprawdę, sprawiedliwi będą wysławiać Twoje Imię; przed Twym obliczem zasiądą prawi.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(140:14) Tak! Sprawiedliwi będą sławić Twe imię I prawi zamieszkają przy Tobie.
19.TOR.PRZ.O tak, sprawiedliwi będą wysławiać Twoje imię, a prawi będą mieszkać przed Twoim obliczem.