« Psal 146:1 Księga Psalmów 146:2 Psal 146:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(145:1b) ❬Będę chwalić Gospodna w żywocie moim❭, będę piać Bogu memu, dokąd długo jeśm.
2.PS.PUŁAWSKI(145:1b) Będę chwalić Gospodna w żywocie moim, będę piać Bogu memu, dokąd jeśm.
3.WUJEK.1923Chwal, duszo moja! Pana: Będę chwalił Pana za żywota mego: będę śpiewał Bogu memu, póki mię stawa.
4.GDAŃSKA.1881(146:2b) Chwalić będę Pana, pókim żyw; będę śpiewał Bogu memu, póki mię staje.
5.GDAŃSKA.2017Będę chwalić PANA, póki żyję; będę śpiewał memu Bogu, póki będę istniał.
6.PS.BYCZ.1854Będę-chwalił Pana, za-życia-mego; będę-śpiéwał Bogu-memu, dopóki bytu mojego.
7.GÖTZE.1937Chwalić będę Pana, póki żyję, i śpiewać psalmy Bogu memu, póki jestem!
8.CYLKOWChwalić będę Boga pókim żyw, wysławiać Go póki mnie stanie.
9.KRUSZYŃSKIBędę chwalił Pana póki żyję, będę śpiewał Bogu póki jestem.
10.ASZKENAZY Wielbić pragnę Jehowę życiem mem, nucić będę Bogu memu, pókim żyw.
11.SZERUDAChwalić będę Pana, pókim żyw, wysławiać będę Boga mego, póki mnie stanie.
12.TYSIĄCL.WYD1(145:2) będę chwalił Pana w mym życiu; będę śpiewał Bogu memu, póki będę istniał.
13.TYSIĄCL.WYD5chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę; chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał.
14.BRYTYJKAChwalić będę Pana, pókim żyw, Śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę.
15.POZNAŃSKAPragnę wychwalać Jahwe, jak długo żyć będę, śpiewać memu Bogu, dopóki będę istniał.
16.WARSZ.PRASKAPragnę wielbić Pana, jak długo żyć będę, śpiewać i grać Bogu memu na chwałę, póki jestem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Będę chwalił BOGA dopóki jestem żywy, będę Go wysławiał dopóki jest mój czas.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPragnę wielbić PANA, póki życia we mnie, Pragnę grać memu Bogu, dopóki jestem.
19.TOR.PRZ.Będę chwalić Jhwh, póki żyję; będę śpiewał mojemu Bogu, póki jestem.