« Psal 146:6 Księga Psalmów 146:7 Psal 146:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(145:5b) czyni sąd krzywdę cirpiącym, daje karmią łacznym. (145:6a) Gospodzin rozwiązuje spięte,
2.PS.PUŁAWSKI(145:5b) czyni sąd krzywdę cirpiącym, daje karmią łacznym. (145:6a) Gospodzin wypuszcza spięte,
3.WUJEK.1923Czyni sprawiedliwość ukrzywdzonym: daje pokarm łaknącym: Pan rozwięzuje spętane.
4.GDAŃSKA.1881Który czyni sprawiedliwość ukrzywdzonym, i daje chleb zgłodniałym; Pan rozwiązuje więźniów.
5.GDAŃSKA.2017Który oddaje sprawiedliwość pokrzywdzonym i daje chleb głodnym; PAN uwalnia więźniów.
6.PS.BYCZ.1854W Wymiérzającym słuszność uciśnionym; w dawającym pokarm łaknącym, Pan, rozwiązującym związanych.
7.GÖTZE.1937Który wywodzi prawo uciśnionym i daje chleb zgłodniałym. Pan uwalnia więźniów.
8.CYLKOWWymierza sprawiedliwość pokrzywdzonym, daje chléb łaknącym, Bóg, który oswobadza uwięzionych.
9.KRUSZYŃSKIKtóry czyni sprawiedliwość ukrzywdzonym, daje chleb łaknącym; Pan rozwiązuje więźniów.
10.ASZKENAZY Czyni sąd sprawiedliwy uciemiężonym, chleb dawa głodnym - Jehowa zwalnia spętane.
11.SZERUDAWymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, daje chleb głodnym, Pan oswobadza więźniów.
12.TYSIĄCL.WYD1(145:7) przywraca prawo uciśnionym i daje chleba łaknącym. Pan uwalnia jeńców,
13.TYSIĄCL.WYD5daje prawo uciśnionym i daje chleb głodnym. Pan uwalnia jeńców,
14.BRYTYJKAWymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, Daje chleb głodnym, Pan oswobadza więźniów.
15.POZNAŃSKAoddaje sprawiedliwość uciśnionym, użycza pokarmu zgłodniałym. Jahwe wyzwala uwięzionych,
16.WARSZ.PRASKAUciśnionych bierze w obronę, głodującym chleb daje, wolność uwięzionym przywraca.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pokrzywdzonym wymierza sprawiedliwość, łaknącym daje chleb oraz wyzwala uwięzionych.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, Daje chleb wygłodzonym. PAN wyzwala uwięzionych,
19.TOR.PRZ.Który wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym i daje chleb głodnym; Jhwh uwalnia więźniów.