« Psal 19:14 Księga Psalmów 20:1 Psal 20:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(19:1) Wysłuszaj cie Gospodzin w dzień zamętka, uchowaj cie imię Boga Jakob.
2.PS.PUŁAWSKIW koniec psalm ❬...❭. (19:1) Wysłuchaj cie Gospodzin w dzień zamętka, uchowaj cie imię Boga Jakob.
3.WUJEK.1923(20:1) Na koniec, Psalm Dawidowi. (20:2) Niechaj cię wysłucha Pan w dzień utrapienia: niechaj cię obroni imię Boga Jakóbowego.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy. (20:2) Niech cię Pan wysłucha w dzień utrapienia; niech cię wywyższy imię Boga Jakóbowego.
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. Niech cię wysłucha PAN w dniu utrapienia, niech cię chroni imię Boga Jakuba.
6.PS.BYCZ.1854(20:1) Naczelnikowi-muzyki, Psalm Dawida, dany do grania. (20:2) Niech-wysłucha-cię Pan, w-dniu utrapienia niech-wywyższy-cię Jmię Boga Jakóba.
7.GÖTZE.1937(20:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Psalm Dawida. (20:2) Niech cię Pan wysłucha w dzień ucisku, imię Boga Jakóbowego niech cię strzeże!
8.CYLKOW(20:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. (20:2) Niech wysłucha cię Bóg w dzień niedoli, ochroni cię imię Boga Jakóba.
9.KRUSZYŃSKI(20:1) Przełożonemu chóru. Psalm Dawida. (20:2) Niechaj cię wysłucha Pan w dniu utrapienia; niechaj cię wywyższy Imię Boga Jakóbowego!
10.ASZKENAZY (20:1) Dyrygentowi. - Śpiew Dawidowy. (20:2) Niechaj Ci się odezwie Jehowa w dzień utrapienia, niechaj Cię podnosi świadomość Boga Jakubów, -
11.SZERUDA(20:1) Przewodnikowi chóru, psalm Dawida. (20:2) Niech cię Pan wysłucha w dniu niedoli, niech cię chroni imię Boga Jakubowego!
12.TYSIĄCL.WYD1(19:1) Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. (19:2) Niech cię wysłucha Pan w dniu utrapienia, niech imię Boga Jakuba cię chroni.
13.TYSIĄCL.WYD5(20:1) Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. (20:2) Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia, niech ciebie chroni imię Boga Jakuba.
14.BRYTYJKA(20:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. (20:2) Niech cię wysłucha Pan w dniu utrapienia, Niech cię wzmocni imię Boga Jakubowego!
15.POZNAŃSKA(20:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: Psalm Dawida. (20:2) Niech Jahwe cię wysłucha w dzień utrapienia, niech będzie ci obroną Imię Boga Jakuba!
16.WARSZ.PRASKA(20:1) Dla kierującego chórem. Psalm Dawida. (20:2) Oby Pan cię wysłuchał w dniu utrapienia, a Imię Boga Jakubowego niech będzie ci osłoną.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(20:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. (20:2) W dzień niedoli niech cię wysłucha WIEKUISTY, a Imię Boga Jakóba cię ochroni.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(20:1) Dla prowadzącego chór. Psalm Dawida. (20:2) Niech cię JHWH wysłucha, gdy nadejdą trudności, Imię Boga Jakuba - zapewni ochronę!
19.TOR.PRZ.Dla przewodnika chóru. Psalm Dawida. Niech cię wysłucha Jhwh w dniu utrapienia, niech cię chroni imię Boga Jakuba!