« Psal 20:4 Księga Psalmów 20:5 Psal 20:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(19:5) Wiesielić sie będziem we zbawieniu twojem i w imieniu Boga naszego wieliczyć sie będziem. (19:6a) Napełni Gospodzin wszystki prośby twoje.
2.PS.PUŁAWSKI(19:5) Radować sie będziem we zbawieniu twojem i w imieniu Boga naszego wielbić sie będziem. (19:6a) Napełni Bog wszytki prośby twoje.
3.WUJEK.1923(20:6) Rozweselimy się w zbawieniu twojem: a w imię Boga naszego wielmożnymi się staniemy. Niechaj wypełni Pan wszystkie prośby twoje.
4.GDAŃSKA.1881(20:6) Rozweselimy się w wybawieniu twojem, a w imieniu Boga naszego chorągiew podniesiemy; niech wypełni Pan wszystkie prośby twoje.
5.GDAŃSKA.2017Będziemy się radować z twojego zbawienia i w imię naszego Boga sztandary podniesiemy. Niech PAN spełni wszystkie twoje prośby.
6.PS.BYCZ.1854(20:6) Będziemy-się-weselili przy-pomocy-Twéj; a,-w-Imię Boga-naszego, podniesiemy-chorągiew; niech-spełni Pan wszystkie prośby-twoje.
7.GÖTZE.1937(20:6) Będziemy wykrzykiwali radośnie z wybawienia Twego, a w imieniu Boga naszego wzniesiemy sztandar! Niech wypełni Pan wszystkie prośby twoje!
8.CYLKOW(20:6) Wtedy ucieszym się zwycięztwem twojém, i w imię Pana naszego chorągiew podniesiem. Oby spełnił Bóg wszystkie życzenia twoje.
9.KRUSZYŃSKI(20:6) Będziemy się weselić w wybawieniu twojem i w imię Pana naszego podniesiemy chorągiew! Niechaj Bóg wypełni wszystkie twoje prośby!
10.ASZKENAZY (20:6) A radować się będziemy dziełem Twego wybawienia i jako sztandar podniesieni imię naszego Boga, gdy spełni Jehowa wszystkie Twe życzenia.
11.SZERUDA(20:6) Będziemy się weselić z powodu zwycięstwa twego i podniesiemy chorągiew w imieniu Boga naszego: Niech Pan spełni wszystkie prośby twoje!
12.TYSIĄCL.WYD1(19:6) Obyśmy się cieszyli z twojego zwycięstwa i w imię Boga naszego podnieśli sztandary; niechaj Pan spełni wszystkie twoje prośby!
13.TYSIĄCL.WYD5(20:6) Chcemy się cieszyć z twego ocalenia i w imię Boga naszego podnieść sztandary. Niech Pan wypełni wszystkie twoje prośby!
14.BRYTYJKA(20:6) Będziemy się weselić ze zwycięstwa twegoI w imię Boga naszego wzniesiemy sztandary! Niech Pan spełni wszystkie prośby twoje!
15.POZNAŃSKA(20:6) Obyśmy mogli święcić twoje zwycięstwo i wznieść chorągwie w Imię Boga naszego! Niech Jahwe wypełni wszystkie twoje prośby!
16.WARSZ.PRASKA(20:6) Cieszyć się będziemy z twojego zwycięstwa i w Imię Boga nieść w górze sztandary. Niech spełnią się u Pana wszystkie twoje prośby.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(20:6) Wtedy ucieszymy się twym zwycięstwem oraz podniesiemy chorągiew w Imię naszego Boga. Oby BÓG spełnił wszystkie twoje życzenia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(20:6) Tak, będziemy wiwatować na cześć twego zwycięstwa! W imię naszego Boga podniesiemy sztandary - Niech tylko PAN spełni wszystkie twoje prośby.