« Psal 22:7 Księga Psalmów 22:8 Psal 22:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(21:8) Pwał jest w Gospodna, wytargnie ji, zbawiona uczyni ji, bo chce jego.
2.PS.PUŁAWSKI(21:8) Pwał w Bog, wytargnie ji, zbawionym ji uczyni, bo chce jego.
3.WUJEK.1923(22:9) Nadzieję miał w Panu, niechaj go wyrwie: niechaj zbawi, ponieważ chce go.
4.GDAŃSKA.1881(22:9) Spuścił się na Pana, niechże go wyrwie; niech go wybawi, ponieważ się w nim kocha.
5.GDAŃSKA.2017Zaufał PANU, niech go wyzwoli; niech go ocali, skoro go kocha.
6.PS.BYCZ.1854(22:9) On-poléga na Panu; niech-oswobodzi-go; niech-wydobędzie-go, kiedy podoba-się w-Nim.
7.GÖTZE.1937(22:9) "Polecał drogi swoje Panu, ten niech go wybawi; niech go uwolni, ponieważ ma w nim upodobanie".
8.CYLKOW(22:9) Niech poruczy to Bogu! niech go wybawi; ocali go, bo upodobał go Sobie.
9.KRUSZYŃSKI(22:9) "Zdał się na Boga, niechaj go uwolni, niechaj go wybawi, ponieważ zaufał Mu".
10.ASZKENAZY(22:9) "Zdaj to na Jehowę", - "niech On go wyswobodzi, ocali, gdyż podobno go miłuje".
11.SZERUDA(22:9) Zaufał Panu, niechże go ratuje, niech go wybawi, skoro go miłuje!
12.TYSIĄCL.WYD1(21:9) «Zaufał Panu, niechże go wyzwoli, niechże go wyrwie, jeśli go miłuje».
13.TYSIĄCL.WYD5(22:9) Zaufał Panu, niechże go wyzwoli, niechże go wyrwie, jeśli go miłuje.
14.BRYTYJKA(22:9) Zaufał Panu, niechże go ratuje! Niech go wybawi, skoro go miłuje!
15.POZNAŃSKA(22:9) Zaufał Jahwe, niech On go wybawi, niech go ocali, skoro go miłuje.
16.WARSZ.PRASKA(22:9) Panu zaufał, niech więc Go wyzwoli, niech wyrwie go z nieszczęścia, skoro go tak kocha.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:9) Niech to powierzy WIEKUISTEMU! Niech go wybawi! Ocali go, ponieważ go sobie upodobał!
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(22:9) Zaufał PANU - mówią - to niech go ratuje! Niech go wybawi, skoro jest Jego rozkoszą!
19.TOR.PRZ.2023Zaufał Jhwh, niech go wyzwoli, niech go ocali, skoro ma w nim upodobanie.