« Psal 39:3 Księga Psalmów 39:4 Psal 39:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(38:5b) Zjawion uczyń mnie, Gospodnie, koniec moj (38:6) i czysło dniow mojich, ktore jest, bych wiedział, cso niedostaje mnie.
2.PS.PUŁAWSKI(38:5b) Zjaw mi, Gospodnie, koniec moj (38:6) i czysło dni moich, ktore jest, bych wiedział, co mi niedostaje.
3.WUJEK.1923(39:5b) Oznajmij mi, Panie, koniec mój: i liczbę dni moich, która jest, abym wiedział, czego mi niedostaje.
4.GDAŃSKA.1881(39:5) Daj mi poznać, Panie! dokończenie moje, i wymiar dni moich jaki jest, abym wiedział, jak długo trwać będę.
5.GDAŃSKA.2017PANIE, daj mi poznać mój kres i miarę moich dni, abym wiedział, jak jestem słaby.
6.PS.BYCZ.1854(39:5) Oznajm-mi, Panie, koniec-mój, i-przeciąg dni-moich, jakim jest; niechże-wiém, kiedy będę życia pozbawionym ja.
7.GÖTZE.1937(39:5) Panie, oznajmij mi kres mój i jaki jest wymiar dni moich, abym wiedział, jak jestem znikomy.
8.CYLKOW(39:5) Objaw mi Boże koniec mój, i wymiar dni moich jakim jest, bym poznał jak nikłym ja.
9.KRUSZYŃSKI(39:5) Daj mi poznać, Panie, koniec mój, i miara dni moich jaka jest? - abym wiedział, jak długo trwać będę.
10.ASZKENAZY(39:5) Obwieść mi, o Jehowo, mój koniec, i miara dni mych jakowa, niechaj wiem, jak dalece jestem znikomy?
11.SZERUDA(39:5) Daj mi, Panie, poznać kres mój i wymiar dni moich, abym wiedział, jak jestem znikomy!
12.TYSIĄCL.WYD1(38:5) O Panie, kres mój pozwól mi poznać i jaka jest miara dni moich, bym wiedział, jak jestem znikomy.
13.TYSIĄCL.WYD5(39:5) O Panie, mój kres pozwól mi poznać i jaka jest miara dni moich, bym wiedział, jak jestem znikomy.
14.BRYTYJKA(39:5) Daj mi, Panie, poznać kres mójI jaka jest miara dni moich, Abym wiedział, jak jestem znikomy!
15.POZNAŃSKA(39:5) Ukaż mi, Jahwe, kres mojego życia i jaka jest miara moich dni, bym poznał moją znikomość.
16.WARSZ.PRASKA(39:5) powiedz mi, Panie, jaki będzie mój koniec i jaka jest liczba dni moich, abym mógł zrozumieć moją małość.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(39:5) Objaw mi, WIEKUISTY, mój koniec; jaki jest wymiar moich dni, abym poznał jak jestem znikomy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(39:5) PANIE, powiedz, kiedy nadejdzie mój kres, Daj mi znać, ile pozostało mi lat - Niech wiem, jak jestem znikomy!
19.TOR.PRZ.2023Jhwh, oznajmij mi mój kres i miarę moich dni, abym poznał, jak bardzo jestem przemijający.