« Psal 48:9 Księga Psalmów 48:10 Psal 48:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(47:9) Podług imienia twego, Boże, tako i chwała twoja w kraje ziemie; prawoty pełna jest prawica twa [do krajow ziemie pełna jest prawica twa].
2.PS.PUŁAWSKI(47:9) Podług imienia twego, ❬Boże❭, tako i chwała twoja do krajow ziemie; prawoty pełna jest prawica twoja.
3.WUJEK.1923(48:11) Jako imię twoje. Boże, tak i chwała twoja na końce ziemie: sprawiedliwości pełna jest prawica twoja.
4.GDAŃSKA.1881(48:11) Jakie jest imię twoje, Boże! taka też jest chwała twoja aż do kończyn ziemi; sprawiedliwości pełna jest prawica twoja.
5.GDAŃSKA.2017Jak twoje imię, Boże, tak i chwała twoja sięga aż po krańce ziemi; twoja prawica pełna jest sprawiedliwości.
6.PS.BYCZ.1854(48:11) Jakiém-Imię-Twé, o-Boże! taką chwała-Twoja, ponad krańce ziemi; sprawiedliwości, pełna prawica-Twoja.
7.GÖTZE.1937(48:11) Boże, jak imię Twe, tak i chwała Twoją sięga aż do krańców ziemi; sprawiedliwością napełniona jest prawica Twoja.
8.CYLKOW(48:11) Jak imię Twoje, tak i chwała Twoja po krańce ziemi, sprawiedliwości pełna prawica Twoja.
9.KRUSZYŃSKI(48:11) Jakie jest imię Twoje, o Boże! taka jest chwała Twoja aż do kończyn ziemi. Sprawiedliwością napełniona jest prawica Twoja.
10.ASZKENAZY (48:11) Jako imię Twe, o Boże, taką i chwała Twa na krańcach ziemi: pełną sprawiedliwości Twa prawica.
11.SZERUDA(48:11) Jak imię Twoje, Boże, tak i chwała Twoja jest po krańce ziemi; prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
12.TYSIĄCL.WYD1(47:11) Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości:
13.TYSIĄCL.WYD5(48:11) Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
14.BRYTYJKA(48:11) Jak imię twoje, Boże, Tak i chwała twoja sięga krańców ziemi; Prawica twoja pełna jest sprawiedliwości.
15.POZNAŃSKA(48:11) Jak Imię Twoje, Boże, tak i chwała Twoja rozpościera się po krańce ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
16.WARSZ.PRASKA(48:11) Sława Twojego Imienia i chwała Twoja sięgają po krańce ziemi, a Twoja prawica sprawiedliwości pełna.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(48:11) Jak Twe Imię, tak też i Twoja chwała sięga po krańce ziemi; Twa prawica pełna jest sprawiedliwości.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(48:11) Zarówno Twe imię, Boże, Jak i Twoja chwała sięgają krańców ziemi, A Twoja prawa ręka - pełna sprawiedliwości.