« Psal 48:1 Księga Psalmów 48:2 Psal 48:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(47:2) Zakładana jest wiesielim wszelikiej ziemie gora Syjon, boki połnocy, miasto krola wielikiego.
2.PS.PUŁAWSKI(47:2) Zakładali ją wiesielim wszej ziemie gora Syjon, boki pułnocy, miasto krola wielikiego.
3.WUJEK.1923(48:3) Funduje się z radością wszystkiéj ziemie góra Syon: strony północne, miasto króla wielkiego.
4.GDAŃSKA.1881(48:3) Ozdobą krainy, uciechą wszystkiej ziemi jest góra Syon w stronach północnych, miasto króla wielkiego.
5.GDAŃSKA.2017Pięknie wzniesiona, radością całej ziemi jest góra Syjon na krańcach północy, miasto wielkiego Króla.
6.PS.BYCZ.1854(48:3) Sliczna okolica, radością całéj téj-krainy, góra Syonu; strony północy, miastem Króla wielkiego.
7.GÖTZE.1937(48:3) Pięknie wznosi się góra Syjon, radość całej ziemi; po stronie północnej, miasto wielkiego Króla.
8.CYLKOW(48:3) Piękném wzgórzem, uciechą całéj ziemi góra Cyonu krańcem północy, gród Króla wielkiego.
9.KRUSZYŃSKI(48:3) Piękną krainą, radością całej ziemi jest góra Sjon - strony północne miasta Króla wielkiego.
10.ASZKENAZY (48:3) Pięknem wzgórzem, rozkoszą wszystkiej ziemi góra Syonu, przestrzenna włość północy, stolica możnego władcy.
11.SZERUDA(48:3) Pięknie wznosi się, rozkoszą całej ziemi jest góra Syjon, prawdziwa siedziba Boga, miasto Króla Wielkiego.
12.TYSIĄCL.WYD1(47:3) przesławne wzgórze, radością jest całej ziemi; góra Syjon, kraniec północy, jest miastem wielkiego Króla.
13.TYSIĄCL.WYD5(48:3) wspaniałe wzgórze, radością jest całej ziemi; góra Syjon, kraniec północy, jest miastem wielkiego Króla.
14.BRYTYJKA(48:3) Pięknie wzniesiona jest rozkosz całej ziemi, Góra Syjon, na krańcach północnych, miasto Króla Wielkiego.
15.POZNAŃSKA(48:3) Święta Jego góra, wzniesienie wspaniałe, jest radością całej ziemi. Góra Syjon, ostatni kraniec północy, jest stolicą wielkiego Króla.
16.WARSZ.PRASKA(48:3) Wznosi się pięknie, raduje całą ziemię góra Syjon na północnych krańcach, siedziba wielkiego Króla.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(48:3) Pięknym wzgórzem, uciechą całej ziemi, krańcem północy jest góra Cyon; miasto wielkiego Króla.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(48:3) Piękne to wzniesienie, radość całej ziemi, Góra Syjon - niczym szczyty północy, Miasto Wielkiego Króla.