« Psal 50:10 Księga Psalmów 50:11 Psal 50:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(49:12) Poznał jeśm wszystki ptaki niebiesskie i cudność rolej se mną jest.
2.PS.PUŁAWSKI(49:12) Poznał jeśm wszytki ptaki nieba i cudność niw se mną jest.
3.WUJEK.1923Znam wszystkie ptastwa niebieskie: i piękność pola zemną jest.
4.GDAŃSKA.1881Znam wszystko ptastwo po górach, i zwierz polny jest przedemną.
5.GDAŃSKA.2017Znam wszelkie ptactwo górskie i moje są zwierzęta polne.
6.PS.BYCZ.1854Ja-znam wszystkie ptaki górné; a,-zwiérz polowy, przy-mnie.
7.GÖTZE.1937Znam wszelkie ptactwo w górach, a cokolwiek porusza się w polu, jest mi znane.
8.CYLKOWZnam wszelkie ptactwo w wysokościach, i dziczyzna pól jest Moja.
9.KRUSZYŃSKIZnam wszystko ptactwo po górach, i zwierz polny do mnie należy.
10.ASZKENAZY Znam wszystkie ptactwo gór a i robactwo polne jest ze Mną.
11.SZERUDAZnam wszelkie ptactwo gór i Moje jest stworzenie pól.
12.TYSIĄCL.WYD1(49:11) Znam wszystko ptactwo powietrzne, znane mi to, co się rusza na polu.
13.TYSIĄCL.WYD5Znam całe ptactwo powietrzne, i do Mnie należy to, co się porusza na polu.
14.BRYTYJKAZnam wszelkie ptactwo górI moje jest to, co rusza się na polach.
15.POZNAŃSKAznam wszelkie ptactwo podniebne, a wszystko, cokolwiek się porusza na polu, do mnie należy.
16.WARSZ.PRASKAZnane mi jest wszelkie ptactwo niebieskie, moje jest wszystko, co porusza się w polu.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Znam całe ptactwo na wysokościach, a i dziczyzna pól jest Moja.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITZnam całe ptactwo górskie, Moim też jest to, co biega po polach.
19.TOR.PRZ.Znam wszelkie ptactwo górskie i moje są zwierzęta polne.