« Psal 51:1 Księga Psalmów 51:2 Psal 51:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(50:3) Dalej omyj mie od lichoty mojej i od grzecha mego oczyści mie,
2.PS.PUŁAWSKI(50:3) Szyrzej mie omyj od złości mojej i od grzecha mego oczyści mie,
3.WUJEK.1923(51:4) Jeszcze więcéj omyj mię od nieprawości mojéj: i od grzechu mojego oczyść mię.
4.GDAŃSKA.1881(51:4) Omyj mię doskonale od nieprawości mojej, a od grzechu mego oczyść mię.
5.GDAŃSKA.2017Obmyj mnie zupełnie z mojej nieprawości i oczyść mnie z mego grzechu.
6.PS.BYCZ.1854(51:4) Całkiem obmyj-mię, z-nieprawości-mojéj, i,-z-grzéchu-mego, oczyść-mię.
7.GÖTZE.1937(51:4) Omyj mię całkowicie od nieprawości mojej i oczyść mnie z grzechu mojego.
8.CYLKOW(51:4) Zupełnie obmyj mnie z winy mojéj, a z grzechu mojego oczyść mnie.
9.KRUSZYŃSKI(51:4) Obmyj mnie dobrze od nieprawości mej - i od grzechu mego oczyść mnie.
10.ASZKENAZY (51:4) Więcej, - zmyj mię z mej nieprawości i z grzechu mojego mię oczyść.
11.SZERUDA(51:4) Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego!
12.TYSIĄCL.WYD1(50:4) Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego.
13.TYSIĄCL.WYD5(51:4) Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego!
14.BRYTYJKA(51:4) Obmyj mnie zupełnie z winy mojejI oczyść mnie z grzechu mego!
15.POZNAŃSKA(51:4) Obmyj mnie całkowicie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mego!
16.WARSZ.PRASKA(51:4) Obmyj mnie całego z nieprawości moich i oczyść ze wszystkich mych grzechów.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(51:4) Obmyj mnie zupełnie z mojej winy, oczyść mnie z mojego grzechu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(51:4) Obmyj mnie zupełnie z mej winy I oczyść mnie z mego grzechu!
19.TOR.PRZ.(51:3) Obmyj mnie zupełnie z mojej nieprawości i oczyść mnie z mojego grzechu.