« Psal 52:8 Księga Psalmów 52:9 Psal 53:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(51:9) Spowiadaćci sie będę tobie na wieki, iże uczynił jeś, i czakać będę imienia twego, bo dobre jest w obeźrzeniu świętych twych.
2.PS.PUŁAWSKI(51:9) Chwalić cie będę na wieki, bo jeś to uczynił, i czakać będę imienia twego, dobre bo jest przed świętymi twymi.
3.WUJEK.1923(52:11) Będęć wyznawał na wieki, żeś uczynił: i będę oczekiwał imienia twego; bo dobre jest przed oblicznością świętych twoich.
4.GDAŃSKA.1881(52:11) Będę cię wysławiał, Panie! na wieki, żeś to uczynił, a będę oczekiwał imienia twego, gdyż jest zacne przed oblicznością świętych twoich.
5.GDAŃSKA.2017Będę cię wysławiał na wieki, że to uczyniłeś, i będę oczekiwał twego imienia, gdyż jest dobre w oczach twoich świętych.
6.PS.BYCZ.1854(52:11) O Panie! będę-chwalił-Cię na-wieki, żeś tego dokazał; i-będę-oczekiwał Imienia-Twego, bo znamienitém, wobec świętych-Twoich.
7.GÖTZE.1937(52:11) Wiecznie będę Cię uwielbiał za to, coś uczynił; a imienia Twego będę ufnie wyczekiwał, gdyż jest dobre przed świętymi Twymi.
8.CYLKOW(52:11) Wysławiać Cię będę na wieki za to co uczynisz, i zaufam imieniu Twojemu, gdyż słodkiém ono dla miłujących Cię.
9.KRUSZYŃSKI(52:11) Będę Cię wysławiał na wieki, ponieważ to uczyniłeś, i będę oczekiwał imienia Twego, albowiem jest dobre przed świętymi Twymi.
10.ASZKENAZY (52:11) Sławić Cię będę na wieczność, iżeś to sprawił i ufnie czekać będę imienia Twojego, boć dobre ono względem Twych miłościwych.
11.SZERUDA(52:11) Będę wyznawał Cię, Panie, na wieki, bo to uczyniłeś, i będę zwiastował wobec wiernych Twoich imię Twoje, bo jest dobre.
12.TYSIĄCL.WYD1(51:11) Będę Cię czcił na wieki za to, coś uczynił, i Twoje imię sławił wobec Twych świętych za to, że dobre.
13.TYSIĄCL.WYD5(52:11) Chcę Cię wysławiać na wieki za to, coś uczynił, i polegać na Twoim imieniu, bo jest dobre dla ludzi Tobie oddanych.
14.BRYTYJKA(52:11) Będę wysławiał cię na wieki za to, coś uczynił, I będę oznajmiał imię twoje wobec wiernych twoich, bo jest dobre.
15.POZNAŃSKA(52:11) Po wieczny czas wysławiać Cię będę za to, coś uczynił, i głosić będę wobec Twoich wiernych, że Imię Twoje pełne jest dobroci.
16.WARSZ.PRASKA(52:11) Zawsze Cię sławić będę, Boże, za to, coś uczynił, a miłującym Cię będę powtarzał Twoje Imię, bo jest dobre.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(52:11) A za to, co uczynisz, będę Cię wysławiał na wieki; zaufam Twojemu Imieniu, gdyż jest słodkim dla miłujących Ciebie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(52:11) Będę Cię wiecznie sławił za Twoje dokonania, I wobec oddanych Tobie wzywał Twego imienia, Bo tylko ono tchnie dobrem.
19.TOR.PRZ.(52:11) Będę Cię wysławiał na wieki, że to uczyniłeś, i będę oczekiwał Twojego imienia, gdyż jest dobre w oczach Twoich świętych.