« Psal 57:6 Księga Psalmów 57:7 Psal 57:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(56:10) Gotowo sierce moje, Boże, gotowo sierce moje, piać będę i psalm mołwić w sławie mojej.
2.PS.PUŁAWSKI(56:10) Gotowo sierce moje, Boże, gotowo sierce moje, piać będę i psalm mowić.
3.WUJEK.1923(57:8) Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce moje: będę śpiewał i grał.
4.GDAŃSKA.1881(57:8) Gotowe jest serce moje, Boże! gotowe jest serce moje; śpiewać i wychwalać cię będę.
5.GDAŃSKA.2017Gotowe jest moje serce, Boże, gotowe jest moje serce; będę śpiewał i oddawał chwałę.
6.PS.BYCZ.1854(57:8) Gotowé sercé-mé, o-Boże! gotowém, sercé-mojé; będę-śpiéwał, i-na-strunach-grał.
7.GÖTZE.1937(57:8) Pełne otuchy jest serce moje, o Boże, pełne otuchy jest serce moje; będę śpiewał i wysławiał psalmami.
8.CYLKOW(57:8) Pokrzepione serce moje Panie, pokrzepione serce moje; śpiewam i wysławiam.
9.KRUSZYŃSKI(57:8) Gotowe jest serce moje, o Boże, gotowe jest serce moje; śpiewać i wychwalać będę.
10.ASZKENAZY (57:8) Utwierdziło się serce me, o Boże, utwierdzone serce me, śpiewać będę i nucić,
11.SZERUDA(57:8) Serce moje jest pełne otuchy, Boże! Pełne otuchy jest serce moje. Śpiewać będę i grać.
12.TYSIĄCL.WYD1(56:8) Serce moje jest mocne, Boże, mocne serce moje; zaśpiewam i zagram.
13.TYSIĄCL.WYD5(57:8) Serce moje jest mocne, Boże, mocne serce moje; zaśpiewam i zagram.
14.BRYTYJKA(57:8) Gotowe jest serce moje, Boże, Gotowe jest serce moje, Będę śpiewał i grał.
15.POZNAŃSKA(57:8) Umocnił się duch mój, o Boże, umocnił się duch mój, będę śpiewał i przygrywał na harfie.
16.WARSZ.PRASKA(57:8) Moje serce jest otwarte, o Boże, otwarte jest moje serce, Tobie na cześć śpiewać i grać pragnę.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(57:8) Utwierdzone jest moje serce, Boże, niewzruszone jest moje serce; śpiewam oraz wysławiam.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(57:8) Gotowe jest moje serce, o Boże, Gotowe jest moje serce, Będę Ci śpiewał i grał.
19.TOR.PRZ.Utwierdzone jest moje serce, Boże, utwierdzone jest moje serce; będę śpiewał i oddawał Ci chwałę.