« Psal 57:8 Księga Psalmów 57:9 Psal 57:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(56:12) Spowiadaćci sie będę tobie w ludzioch, Gospodnie, i psalm ci rzekę w poganiech,
2.PS.PUŁAWSKI(56:12) Chwalić cie będę w ludzioch, Gospodnie, i psalm ci rzekę w poganiech,
3.WUJEK.1923(57:10) Będęć wyznawał między ludem, Panie: a będę tobie grał między narody.
4.GDAŃSKA.1881(57:10) Będę cię wysławiał między ludem, Panie! a będęć śpiewał między narodami.
5.GDAŃSKA.2017Będę cię wysławiał wśród ludu, Panie, będę ci śpiewał wśród narodów.
6.PS.BYCZ.1854(57:10) Będę-chwalił-Cię, między-ludami, o-Panie! a-będę-pieniem-wysławiał-Cię, między-narodami.
7.GÖTZE.1937(57:10) Będę Cię uwielbiał, Panie, między ludami, będę śpiewał Tobie wśród narodów,
8.CYLKOW(57:10) Wysławiać Cię będę wśród narodów, śpiewać Cię wpośród ludów.
9.KRUSZYŃSKI(57:10) Będę Cię wysławiał między ludem, Panie! Będę śpiewał między narodami.
10.ASZKENAZY (57:10) Sławić Cię będę między ludami, o Panie, między narodami będę Cię opiewał.
11.SZERUDA(57:10) Wyznawać Cię będę, Panie, wśród ludów, będę grał Tobie wśród narodów,
12.TYSIĄCL.WYD1(56:10) Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie; zaśpiewam Ci psalm wśród narodów,
13.TYSIĄCL.WYD5(57:10) Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie; zagram Ci wśród narodów,
14.BRYTYJKA(57:10) Wysławiać cię będę, Panie, wśród ludów, Będę grał tobie wśród narodów,
15.POZNAŃSKA(57:10) Wysławiać Cię będę wśród narodów, Panie, i będę śpiewał na Twą cześć pośród ludów.
16.WARSZ.PRASKA(57:10) Będę Cię wielbił, Panie, między narodami, chwałę Twą będę śpiewał wobec wszystkich ludów.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(57:10) Będę Cię wysławiał wśród narodów, będę Ci śpiewał pośród ludów;
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(57:10) Będę Cię wysławiał wśród ludów, o Panie, Będę dla Ciebie grał wśród narodów,
19.TOR.PRZ.Będę Cię wysławiał wśród ludów, Panie, będę Ci śpiewał wśród narodów.