« Psal 63:2 Księga Psalmów 63:3 Psal 63:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(62:4) Bo lepsze jest miłosierdzie twoje nad żywoty, wargi moje chwalić cie będą.
2.PS.PUŁAWSKI(62:4) Bo lepsze jest miłosierdzie twe nad żywoty, wargi moje chwalić cie będą.
3.WUJEK.1923(63:4) Iż lepsze jest miłosierdzie twoje, niźli żywoty: wargi moje będą ciebie chwalić.
4.GDAŃSKA.1881(63:4) (Albowiem lepsze jest miłosierdzie twoje, niż żywot,)aby cię chwaliły wargi moje,
5.GDAŃSKA.2017Skoro lepsze jest twoje miłosierdzie niż życie, moje wargi będą cię chwaliły;
6.PS.BYCZ.1854(63:4) Bo, lepszą dobroć-Twoja, niżeli-życié; wargi-moje, będą-wysławiały-Cię.
7.GÖTZE.1937(63:4) Albowiem dobroć Twoja jest lepsza niż życie; wargi moje sławić Cię będą.
8.CYLKOW(63:4) Bo lepszą łaska Twoja aniżeli życie; usta moje wysławiać Cię będą.
9.KRUSZYŃSKI(63:4) Albowiem miłosierdzie Twe lepsze jest od życia; wargi moje będą Cię wychwalać.
10.ASZKENAZY (63:4) - Że lepszą Twa łaska niźli życie, sławić Cię będą me wargi. -
11.SZERUDA(63:4) gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie. Wargi moje wysławiać Cię będą.
12.TYSIĄCL.WYD1(62:4) Skoro łaska Twoja lepsza jest nad życie, moje wargi będą Cię głosić.
13.TYSIĄCL.WYD5(63:4) Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia, moje wargi będą Cię sławić.
14.BRYTYJKA(63:4) Gdyż lepsza jest łaska twoja niż życie. Wargi moje wysławiać cię będą.
15.POZNAŃSKA(63:4) Bo łaska Twoja cenniejsza jest nad życie; sławić Cię będą usta moje!
16.WARSZ.PRASKA(63:4) Twoja dobroć cenniejsza od życia, dlatego wielbić Cię będą moje wargi.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(63:4) Gdyż lepsza Twoja łaska niż życie. Me usta będą Cię wysławiać.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(63:4) Bo Twa łaska jest lepsza niż życie - Moje usta będą Ciebie wysławiały.
19.TOR.PRZ.Bo Twoje miłosierdzie lepsze jest niż życie, tak więc będę Cię wysławiać moimi wargami.