« Psal 64:4 Księga Psalmów 64:5 Psal 64:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(63:4b) Śćwirdzili są sobie mołwę złą, (63:5) mołwili są, bychą pokryli sidła, rzekli są: Kto uźrzy je?
2.PS.PUŁAWSKI(63:4b) Stwirdzili sobie mołwę złosną, (63:5) mołwili, by pokryli sidła, rzekli: Kto je uźrzy?
3.WUJEK.1923(64:6) Utwierdzili sobie mowę złośliwą: namawiali się, żeby zakryli sidła: mówili: Któż je obaczy?
4.GDAŃSKA.1881(64:6) Stwierdzają się w złem; zmawiają się, jakoby zakryć sidłą, i mówią: Któż je obaczy?
5.GDAŃSKA.2017Utwierdzają się w złym zamiarze, zmawiają się, jak ukryć pułapki, i mówią: Któż je zobaczy?
6.PS.BYCZ.1854(64:6) Oni-zatwiérdzają, dla-siebie, sprawę złośliwą, opowiadają, o-ukryciu sideł; mówią: Któż postrzeże je?
7.GÖTZE.1937(64:6) Umacniają się w swojej złej sprawie; rozmawiają o tem, jakby ukryć pułapki; mówią: kto nas zobaczy?
8.CYLKOW(64:6) Utwierdzają się w zamyśle złym, zmawiają się jakby ukryć sidła; powiadają, któż spostrzeże je.
9.KRUSZYŃSKI(64:6) Umacniają się w słowie złem, zmawiają się, aby ukryć sidła; mówią: "Któż je zobaczy"?
10.ASZKENAZY (64:6) Utwierdzają sobie nawzajem złoczyn, - opowiadają po to, aby ukryć sidła, myślą: któż ich dopatrzy?
11.SZERUDA(64:6) Utwierdzają się w złem, zmawiają się, jakby ukryć sidła i myślą: Któż je zobaczy?
12.TYSIĄCL.WYD1(63:6) Mocno postanawiają sobie niegodziwość, knują spisek, by skrycie sidła zastawić, i mówią: «Któż nas zobaczy?»
13.TYSIĄCL.WYD5(64:6) Umacniają się w złym zamiarze, zamyślają potajemnie zastawić sidła i mówią sobie: Któż nas zobaczy
14.BRYTYJKA(64:6) Utwierdzają się w złem, Zmawiają się, aby ukryć sidła I mówią: Któż je zobaczy?
15.POZNAŃSKA(64:6) Utwierdzają się wzajemnie w swych niecnych zamysłach, zmawiają się, by skrycie zastawić sidła, i myślą: "Któż je dostrzeże?"
16.WARSZ.PRASKA(64:6) Gotowi są zawsze tylko zło czynić, ciągle planują zasadzki i pocieszają się, że nikt tego nie widzi.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(64:6) Utwierdzają się w złym zamyśle; zmawiają się, jak ukryć sidła; powiadają – któż je spostrzeże?
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(64:6) Utwierdzają się nawzajem w służeniu złej sprawie, Ustalają, jak w ukryciu pozastawiać sidła, Pytają: Kto je zobaczy?
19.TOR.PRZ.Utwierdzają się w złym zamiarze, rozmawiają, jak zastawiać potajemnie sidła i mówią: Któż je zobaczy?