« Psal 69:9 Księga Psalmów 69:10 Psal 69:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(68:13) I pokrył jeśm w poście duszę moję, i uczyniło sie jest w przekorę mnie.
2.PS.PUŁAWSKI(68:13) I pokrył jeśm w poście duszę moję, i uczyniło sie na gańbę mnie.
3.WUJEK.1923(69:11) I okryłem w poście duszę moję, i stało mi się urąganiem.
4.GDAŃSKA.1881(69:11) Gdym płakał i trapił postem duszę moję, stało mi się to pohańbienie.
5.GDAŃSKA.2017Płakałem i umartwiałem postem swą duszę, a stało się to moją hańbą.
6.PS.BYCZ.1854(69:11) Tedy-płaczę, przy-martwieniu, postem ciała-mojego; aleć-to,-wypada, na-zniewagę dla-mnie.
7.GÖTZE.1937(69:11) Płakałem i trwała w poście dusza moja, a za to byłem zelżony;
8.CYLKOW(69:11) I wypłakałem poszcząc duszę moję; a było to na urągowisko dla mnie.
9.KRUSZYŃSKI(69:11) Gdy płaczę, w poście trapię duszę mą, staje się to pohańbieniem dla mnie.
10.ASZKENAZY (69:11) Wypłakałem duszę moją wśród postu a stało mi się to urągowiskiem.
11.SZERUDA(69:11) Umartwiałem w poście duszę moją, a było to hańbą dla mnie.
12.TYSIĄCL.WYD1(68:11) Postem utrapiłem mą duszę, a hańbą mnie to okryło.
13.TYSIĄCL.WYD5(69:11) Trapiłem siebie postem, a spotkały mnie za to zniewagi.
14.BRYTYJKA(69:11) Umartwiałem się postem, A stało się to hańbą dla mnie.
15.POZNAŃSKA(69:11) Umartwiałem się postem, a spotkały mnie tylko szyderstwa;
16.WARSZ.PRASKA(69:11) Poszcząc, ból sobie zadawałem, a przyniosło mi to tylko szyderstwa i hańbę.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(69:11) Poszcząc, wypłakałem moją duszę, lecz i to było dla mnie na urągowisko.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(69:11) Gdy wypłakiwałem w poście moją duszę, Spotkały mnie za to zniewagi.
19.TOR.PRZ.Gdy wypłakiwałem w poście swoją duszę, stało się to dla mnie hańbą.