« Psal 69:10 Księga Psalmów 69:11 Psal 69:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(68:14) I po❬ło❭żył jeśm odzienie moje pytlem, i uczynił jeśm sie w przypowieść.
2.PS.PUŁAWSKI(68:14) I położyłeśm odzienie me pytlem, i udzielan jeśm jim w przypowieść.
3.WUJEK.1923(69:12) I oblokłem miasto szaty włosień: i stałem się im przypowieścią.
4.GDAŃSKA.1881(69:12) Gdym wziął na się wór miasto szaty, byłem u nich przypowieścią.
5.GDAŃSKA.2017Założyłem wór pokutny jako szatę i stałem się dla nich pośmiewiskiem.
6.PS.BYCZ.1854(69:12) Przeto-wdziałem, za odzież-mę; włosienicę; lecz stałem-się, u-nich, za-przypowieść.
7.GÖTZE.1937(69:12) Gdy odziałem się w wór, stałem się dla nich przysłowiem.
8.CYLKOW(69:12) I włożyłem miasto szaty wór; i stałem się im przysłowiem.
9.KRUSZYŃSKI(69:12) Gdy weznę za okrycie wór, stanę się dla nich pośmiewiskiem.
10.ASZKENAZY (69:12) I dam worek mem ubraniem a będęż im przypowieścią.
11.SZERUDA(69:12) Gdy zamiast szaty wdziałem na się wór pokutny, stałem się im przysłowiem szyderczym.
12.TYSIĄCL.WYD1(68:12) Zamiast w szatę we wór się ubrałem i pośmiewiskiem stałem się dla tamtych.
13.TYSIĄCL.WYD5(69:12) Przywdziałem wór jako szatę i pośmiewiskiem stałem się dla tamtych.
14.BRYTYJKA(69:12) Wziąłem jako szatę swą wór pokutnyI stałem się dla nich pośmiewiskiem.
15.POZNAŃSKA(69:12) włożyłem na siebie wór pokutny, a stałem się przedmiotem ich drwin.
16.WARSZ.PRASKA(69:12) Chodziłem w pokutnym worze i popiele.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(69:12) Włożyłem wór zamiast szaty i stałem się im przysłowiem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(69:12) Gdy jako szatę wdziałem pokutny wór, Dostarczyłem im tylko powodu do kpin.
19.TOR.PRZ.Gdy założyłem szatę jako wór to stałem się dla nich przysłowiem.