« Psal 69:15 Księga Psalmów 69:16 Psal 69:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(68:20) Wysłuszaj mie, Gospodnie, bo dobrotliwe jest miłosierdzie twe, podług mnożstwa slutowania twego względni na mię
2.PS.PUŁAWSKI(68:20) Wysłuchaj mie, Gospodnie, bo dobrotliwe jest miłosierdzie twe, podług mnostwa slutowania twego względni na mię
3.WUJEK.1923(69:17) Wysłuchaj mię, Panie; bo łaskawe jest miłosierdzie twoje: według mnóstwa litości twoich wejrzyj na mię.
4.GDAŃSKA.1881(69:17) Wysłuchajże mię, Panie! boć dobre jest miłosierdzie twoje; według wielkiej litości twojej wejrzyj na mię.
5.GDAŃSKA.2017Wysłuchaj mnie, PANIE, bo dobre jest twoje miłosierdzie, według twojej wielkiej litości spójrz na mnie.
6.PS.BYCZ.1854(69:17) Odpowiédz-mi, o-Panie! bo znamienitą łaska-Twoja; według-wielkości politowań-Twych, spojrzyj na-mnie.
7.GÖTZE.1937(69:17) Wysłuchaj mię, Panie, bo dobra jest dobroć Twoja; zwróć się ku mnie dla wielkiego zmiłowania Swego!
8.CYLKOW(69:17) Wysłuchaj mnie Boże, bo błogą łaska Twoja; w wielkiém miłosierdziu Twojém zwróć się do mnie.
9.KRUSZYŃSKI(69:17) Wysłuchaj mnie Panie, albowiem dobre jest miłosierdzie Twoje. Według wielkiej litości swej, wejrzyj na mnie!
10.ASZKENAZY (69:17) Odpowiedz mi Jehowo, jakoże dobrą jest łaska Twa, jako mnogie są Twe miłosierdzia - zwróć się ku mnie!
11.SZERUDA(69:17) Wysłuchaj mnie, Panie, bo dobrą jest łaska Twoja, według wielkiego miłosierdzia Twego wejrzyj na mnie!
12.TYSIĄCL.WYD1(68:17) Wysłuchaj mnie, Panie, bo miłość Twa łaskawa; spójrz na mnie w ogromie miłosierdzia swego
13.TYSIĄCL.WYD5(69:17) Wysłuchaj mnie, Panie, bo Twoja łaska pełna jest dobroci; wejrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia!
14.BRYTYJKA(69:17) Wysłuchaj mnie, Panie, bo dobrą jest łaska twoja, Według wielkiego miłosierdzia twego wejrzyj na mnie!
15.POZNAŃSKA(69:17) Wysłuchaj mnie, Jahwe, według dobroci Twej łaskawości; wejrzyj na mnie w Twym niezmiernym miłosierdziu!
16.WARSZ.PRASKA(69:17) Wysłuchaj mnie, Panie, bo jesteś łaskawy i dobry, zwróć się ku mnie w ogromie miłosierdzia Twego.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(69:17) Wysłuchaj mnie, WIEKUISTY, bo błogą jest Twoja łaska; zwróć się do mnie w Twym wielkim miłosierdziu
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(69:17) Odpowiedz mi, PANIE, Twa łaska jest tak dobra, W swym wielkim miłosierdziu przypomnij sobie o mnie!
19.TOR.PRZ.Odpowiedz mi, Jhwh, bo dobre jest Twoje miłosierdzie, według Twojej wielkiej litości zwróć się ku mnie.