« Psal 69:23 Księga Psalmów 69:24 Psal 69:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(68:29) Wylej na nie gniew twoj i rosierdzie gniewu twego połapi je.
2.PS.PUŁAWSKI(68:29) Wylej na nie gniew twoj i rosierdzie gniewa twego połapi je.
3.WUJEK.1923(69:25) Wyléj na nie gniew twój: i zapalczywość gniewu twego niech je ogarnie.
4.GDAŃSKA.1881(69:25) Wylij na nich rozgniewanie swoje, a popędliwość gniewu twego niech ich ogarnie.
5.GDAŃSKA.2017Wylej na nich swoje oburzenie, a żar twego gniewu niech ich dosięgnie.
6.PS.BYCZ.1854(69:25) Wyléj na-nich, gniéw-Twój; a,-zapalczywość gniéwu-Twojego, niech-dosiągnie-ich.
7.GÖTZE.1937(69:25) Wylej na nich zapalczywość Swoją, a żar gniewu Twego niech ich dosięgnie!
8.CYLKOW(69:25) Wylej na nich gniew Twój; a zapalczywość Twoja niech dosięgnie ich.
9.KRUSZYŃSKI(69:25) Wylej na nich gniew swój, a zawziętość gniewu Twego niechaj ich ogarnie.
10.ASZKENAZY (69:25) Wylej na nich Twą zapalczywość a niech ich dosięgnie żar Twojego gniewu.
11.SZERUDA(69:25) Wylej na nich zapalczywość swoją, niech dosięgnie ich żar gniewu Twego!
12.TYSIĄCL.WYD1(68:25) Wylej na nich swoje oburzenie, niech ich ogarnie żar Twojego gniewu.
13.TYSIĄCL.WYD5(69:25) Wylej na nich swoje oburzenie, niech ich ogarnie żar Twojego gniewu!
14.BRYTYJKA(69:25) Wylej na nich zapalczywość swoją, Niech dosięgnie ich żar gniewu twego!
15.POZNAŃSKA(69:25) Wylej na nich Twą zapalczywość, niech ich dosięgnie żar Twojego gniewu.
16.WARSZ.PRASKA(69:25) Racz wylać na nich swoje zagniewanie, niech spadnie na nich zapalczywość Twoja!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(69:25) Wylej na nich Twój gniew, niech ich dosięgnie Twoja zapalczywość.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(69:25) Wylej na nich swe oburzenie, Niech ich dosięgnie żar Twojego gniewu!
19.TOR.PRZ.Wylej na nich swoje oburzenie i niech dosięgnie ich żar Twojego gniewu.