« Psal 69:28 Księga Psalmów 69:29 Psal 69:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(68:34) Ja jeśm ubogi i bolejący, zbawienie twoje, Boże, przyjęło jest mie.
2.PS.PUŁAWSKI(68:34) Ja jeśm ubogi i cirpiący, zbawienie twoje, Boże, przyjęło jest mnie.
3.WUJEK.1923(69:30) Jamci jest ubogi i zbolały: zbawienie twoje, Boże, wspomogło mię.
4.GDAŃSKA.1881(69:30) Jamci utrapiony, i zbolały; lecz zbawienie twoje, Boże! na miejscu bezpiecznem postawi mię.
5.GDAŃSKA.2017Ja zaś jestem strapiony i zbolały; niech twoje zbawienie, Boże, podniesie mnie.
6.PS.BYCZ.1854(69:30) Ale-ja, ja biédny, i-bolejący; pomoc-Twa, o-Boże! niech-wybawi-mię.
7.GÖTZE.1937(69:30) Ale ja jestem nędzny i cierpię; wybawienie Twoje, o Boże, niechaj mię uczyni bezpiecznym.
8.CYLKOW(69:30) A mnie utrapionego i zbolałego, pomoc Twoja Panie wydźwignie mnie.
9.KRUSZYŃSKI(69:30) Oto ja ubogi i zbolały! Zbawienie Twoje, Boże, uczyni mnie bezpiecznym.
10.ASZKENAZY (69:30) Wszak ja, udręczony i bolejący, - mnie Twoje, o Boże, wywyższy zbawienie.
11.SZERUDA(69:30) Jamci nędzny i zbolały; niech mnie podniesie zbawienie Twoje, Boże!
12.TYSIĄCL.WYD1(68:30) Ale ja jestem nędzny i zbolały; niech pomoc Twa, Boże, mię strzeże.
13.TYSIĄCL.WYD5(69:30) Ale ja jestem nędzny i zbolały; niech pomoc Twoja, Boże, mnie strzeże!
14.BRYTYJKA(69:30) Ja zaś jestem nędzny i zbolały; Niech zbawienie twoje podniesie mnie, Boże!
15.POZNAŃSKA(69:30) Jam uciśniony i zbolały, niech pomoc Twoja, Boże, mnie podźwignie.
16.WARSZ.PRASKA(69:30) Lecz ja jestem nędzny i cały w bólu, niech przy Twej pomocy, Boże, będę wywyższony.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(69:30) A mnie, utrapionego i zbolałego, wydźwignie Twoja pomoc, Boże.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(69:30) Ja natomiast jestem nędzny i obolały; Niech Twe zbawienie podźwignie mnie, Boże!
19.TOR.PRZ.Ja natomiast jestem utrapiony i zbolały; niech Twoje zbawienie, Boże, podniesie mnie.