« Psal 78:10 Księga Psalmów 78:11 Psal 78:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(77:14) i zapomnieli są dobrze czyniących jego a dziwow jego, jeż pokazał jest jim.
2.PS.PUŁAWSKI(77:14) i zapomnieli dobroty jego i dziwy jego, jeż pokazał jim.
3.WUJEK.1923I zapamiętali dobrodziejstw jego, i cudów jego, które im ukazał.
4.GDAŃSKA.1881Zapomnieli na sprawy jego, i na dziwne dzieła jego, które im pokazywał.
5.GDAŃSKA.2017Zapomnieli o jego dziełach i cudach, które im ukazał.
6.PS.BYCZ.1854Więc-zapomniały spraw-Jego, i-cudów-Jego, króre pokazywał-im.
7.GÖTZE.1937A zapomnieli o czynach Jego wielkich i cudach Jego, które im dał oglądać.
8.CYLKOWI zapomnieli o dziełach Jego, i o cudach Jego które pokazał im.
9.KRUSZYŃSKII zapomnieli o sprawach Jego i o cudach Jego, które im pokazał.
10.ASZKENAZY Przepomnieli Jego czynów potężnych i cudów Jego, które im okazał.
11.SZERUDAI zapomnieli o czynach Jego i o cudownych dziełach, które im ukazał.
12.TYSIĄCL.WYD1(77:11) Zapomnieli o Jego dziełach i o cudach, które im okazał.
13.TYSIĄCL.WYD5Zapomnieli o Jego dziełach i o cudach, które im ukazał.
14.BRYTYJKAZapomnieli o czynach jegoI o cudownych dziełach, które im ukazał.
15.POZNAŃSKAzapomnieli o dziełach Jego i o cudach, które pozwolił im oglądać.
16.WARSZ.PRASKAZapomnieli o dziełach Pańskich, o znakach, które sami widzieli.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zapomnieli o Jego dziełach oraz o Jego cudach, które im pokazał.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITZapomnieli o Jego czynach Oraz o cudach, które im ukazał.