« Psal 78:14 Księga Psalmów 78:15 Psal 78:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(77:18) rozdarł opokę na puszczy i napojił je jako w głębokości wielikiej,
2.PS.PUŁAWSKI(77:18) rozdarł opokę na puszczy i napoił je jako w wielu wod,
3.WUJEK.1923Rozszczepił skałę na puszczy, i napoił je, jako w wielkiéj głębokości.
4.GDAŃSKA.1881Rozszczepił skały na puszczy, a napoił ich, jako z przepaści wielkich.
5.GDAŃSKA.2017Rozszczepił skały na pustyni i napoił ich jakby z wielkich głębin.
6.PS.BYCZ.1854On-rozłupywał skały, w-pustyni, i-napajał-ich, jak-z-przepaści-wielkich.
7.GÖTZE.1937Rozszczepił skały na pustyni i napoił ich jak potokami wielkiemi.
8.CYLKOWRozbijał skały na puszczy, i poił ich jako z głębin wielkich.
9.KRUSZYŃSKIRozsadził skały na pustyni i napoił ich jako z przepaści obfitych.
10.ASZKENAZY Rozszczepi w pustyni opoki a napoi wielce nito otchłanie.
11.SZERUDARozszczepił skały na pustyni i obficie napoił ich jakby wielkimi głębiami wód.
12.TYSIĄCL.WYD1(77:15) Rozłupał skały w pustyni, i jak falami obficie ich napoił.
13.TYSIĄCL.WYD5Rozłupał skały w pustyni i jak wielką otchłanią obficie ich napoił.
14.BRYTYJKARozłupał skały na pustyniI napoił ich obficie jakby głębiami wód.
15.POZNAŃSKARozszczepił skały na pustyni i napoił ich obficie jak z wielkiej głębiny.
16.WARSZ.PRASKANa pustyni rozłupał skałę i dał ludziom wody, ile chcieli, gdyż było wody jak w czasie potopu.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rozbijał skały na puszczy oraz ich poił, jak gdyby z wielkich głębin.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITRozłupał skały na pustyni I dał im pić niczym z wielkich głębi.