« Psal 78:16 Księga Psalmów 78:17 Psal 78:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(77:20) I przyłożyli są jeszcze zgrzeszyć jemu, w gniewie rozdraźniali są Wysokiego w przezwodziu,
2.PS.PUŁAWSKI(77:20) I przyłożyli jeszcze zgrzeszyć jemu, w gniewie rozdraźniali Wysokiego w przezwodziu,
3.WUJEK.1923A przydali jeszcze grzeszyć przeciw jemu: wzruszyli ku gniewu Najwyższego na miejscu bezwodnem.
4.GDAŃSKA.1881A wszakże oni przyczynili grzechów przeciwko niemu, a wzruszyli Najwyższego na puszczy do gniewu;
5.GDAŃSKA.2017Lecz oni jeszcze więcej grzeszyli przeciwko niemu i pobudzili do gniewu Najwyższego na pustyni;
6.PS.BYCZ.1854Wszelako,-przyczyniali-się jeszcze, do-grzeszenia przeciw-Niemu, do-rozjątrzań Najwyższego, w-pustyni.
7.GÖTZE.1937A jednak oni nadal grzeszyli przeciwko Niemu, na pustyni będąc odpornymi Najwyższemu.
8.CYLKOWA nie przestali jeszcze grzeszyć przeciw Niemu, opierać się Najwyższemu na pustyni.
9.KRUSZYŃSKIA jeszcze nie ustawali grzeszyć przeciwko Niemu, pobudzając do gniewu Najwyższego na puszczy.
10.ASZKENAZY A jeszcze przydali, abv Mu grzeszyć, by sprzeciwić się Najwyższemu na puszczy.
11.SZERUDALecz oni dalej grzeszyli przeciwko Niemu, buntując się przeciw Najwyższemu na pustyni.
12.TYSIĄCL.WYD1(77:17) Lecz nadal grzeszyli przeciw Niemu, obrażali Najwyższego w pustyni.
13.TYSIĄCL.WYD5Lecz nadal grzeszyli przeciw Niemu, obrażali Najwyższego w jałowej krainie.
14.BRYTYJKALecz oni dalej grzeszyli przeciwko niemuI buntowali się przeciwko Najwyższemu na pustyni.
15.POZNAŃSKALecz oni nie przestawali grzeszyć przeciwko Niemu, powstając przeciw Najwyższemu na pustyni.
16.WARSZ.PRASKALecz oni nadal przeciw Niemu grzeszyli i obrażali Najwyższego na pustyni.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz jeszcze nie przestali grzeszyć przeciw Niemu i opierać się Najwyższemu na pustyni.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz oni ciągle dodawali grzech do grzechu, Jeszcze na pustyni buntowali się przeciwko Najwyższemu.